Politieke aandachtspunten omgeving Stationsplein

Onlangs stelde de fractie van DUS Weert enkele vragen aan de gemeente Weert over de omgeving van het Stationsplein.

Zo vraagt de fractie zich af waarom de verkeerslichten aan het Stationsplein nog niet goed zijn afgesteld, wanneer de fietsenrekken van ProRail gerepareerd worden en hoe lang het nog duurt voordat de vluchtheuvel bij splitsing Louis Regoutstraat / Dries wordt teruggeplaatst. In een brief geeft de gemeente antwoordt op deze vragen.

Verkeerslichten Stationsplein

Zo geeft de gemeente aan dat er diverse mogelijkheden bekeken zijn voordat duidelijk was waarom de verkeerslichten aan het Stationsplein niet functioneerden. Hiervoor moesten onderdelen besteld worden waarop een levertijd zat.

Inmiddels is bekend dat de detectoren die het verkeer ‘opmerken’ en zorgen voor verlenging van groen defect zijn. Deze detectoren zitten niet in het wegdek, maar in de vorm van een soort camera’s op de zweepmast. Ze ‘projecteren’ de lussen op het wegdek en geven een seintje aan het systeem als er wordt gedetecteerd dat er een auto op de geprojecteerde lus staat.

Wanneer de defecte camera’s vervangen kunnen worden is echter nog niet bekend. Eind vorig jaar zijn er nieuwe camera’s besteld, maar omdat het een speciale en kostbare uitvoering betreft liggen deze niet standaard op voorraad bij de leverancier. De aannemer heeft begin januari nogmaals geïnformeerd bij de leverancier, maar er is nog geen leverdatum bekend.

Fietsenrekken station

Een tweede aandachtspunt van de fractie DUS Weert zijn de fietsenrekken bij het station. Deze zijn regelmatig kapot en steken dan vaak hinderlijk uit. ProRail geeft aan dat de fietsparkeersystemen eerder het einde van hun levensduur bereikt hebben dan van tevoren was ingeschat, aldus de gemeente Weert.

In afstemming met de gemeente zal begin 2025 de volledige fietsparkeercapaciteit vernieuwd worden. ProRail geeft aan dit liever eerder te doen, maar afhankelijk te zijn van diverse betrokken partners. De gemeente Weert zal erop aansturen eerder tot vervanging over te gaan.

Omgeving station

Het valt de fractie DUS Weert op dat er weer meer fietsen rondslingeren bij het station. In het verleden zijn rondslingerende fietsen na verloop van tijd geruimd. De gemeente Weert geeft aan dat een dergelijke actie enkele weken geleden ook weer is opgestart. Er zijn labels geplaatst op alle bij het station geparkeerde fietsen. Fietseigenaren hebben vanaf dat moment zes weken de tijd om hun fiets te gebruiken en het label te verwijderen. Hierna worden alle fietsen waaraan nog altijd een label bevestigd zit geruimd.

Naast rondslingerende fietsen ligt er rondom de fietsenstallingen ook veel vuil, aldus de fractie DUS Weert. De betreffende grond is echter eigendom van NS of ProRail; de gemeente Weert is alleen verantwoordelijk voor het onderhouden van het openbaar gebied op eigen grond. Wel heeft de gemeente naar eigen zeggen een gesprek gepland met NS/ProRail om afspraken te maken, zodat de uitvoering van werkzaamheden beter op elkaar afgestemd kan worden.

Vluchtheuvel Dries

Als laatste stipt de fractie DUS Weert aan dat de vluchtheuvel aan de Louis Regoutstraat / Dries na de kermis niet is teruggeplaatst. Enige jaren geleden was dit ook het geval en heeft het eveneens maanden geduurd voordat er weer een vluchtheuvel werd geplaatst. De fractie vraagt zich af hoe voorkomen kan worden dat dit een jaarlijks terugkomend iets is.

Volgens de gemeente Weert is de huidige vluchtheuvel dusdanig beschadigd dat deze niet meer teruggeplaatst kan worden. Dit is onder andere het gevolg van een aanrijding in 2022. Daarbij is ook de lichtmast ernstig beschadigd geraakt. Er is opdracht verleend voor het leveren en aanbrengen van een nieuwe middengeleider van een andere leverancier. Deze geleider is iets groter en daarmee ook robuuster dan de vorige variant, waardoor hij naar verwachting ook beter bestand is tegen verkeersschade en daarmee een langere levensduur heeft.