Vanaf 20 februari onderhoud aan Sluis 15 in Nederweert

Algemeen Nederweert Reageer 3 min. leestijd

Nederweert – Van 20 februari tot en met 10 maart verrichten aannemers SPIE Nederland en Van Doorn in opdracht van Rijkswaterstaat onderhoud aan Sluis 15 en de brug erover in Nederweert. Er wordt onderhoud uitgevoerd aan de sluisdeuren, de sluis en de brug.

Werkzaamheden

Sluis 15 stamt uit 1925. Vanwege leeftijd, intensief gebruik en ophoping van slib in de deuren, neemt de werking van de sluisdeuren door de jaren heen af. Ook blijkt uit een inspectie dat de staalconservering aan het einde van haar technische levensduur is.
De aannemers reviseren en conserveren de sluisdeuren van het boven- en benedenhoofd en voorzien deze van hout. Daarnaast vervangen ze de draaipunten van de sluisdeuren en wordt de staalconservering van de haalkommen geconserveerd. Tot slot worden een ladder, grote bolders, leuningen en betonschades hersteld. 

Mogelijke hinder

Tijdens de werkzaamheden is de sluis volledig gestremd. Er is geen vaarverkeer mogelijk bij de sluis. Het scheepvaartverkeer is hierover geïnformeerd via de gebruikelijke kanalen. Voor omwonenden kan er wat geluids- of lichthinder zijn tijdens de hijswerkzaamheden aan de sluisdeuren. 

De overige werkzaamheden worden uitgevoerd op werkdagen tussen 07.00 en 17.00 uur. In verband met het in- en uithijsen van de keermiddelen voor de sluis is de oversteek van Brug Molenberg tijdelijk afgesloten op momenten op dinsdag 21 februari en op woensdag 8 maart tussen 10.00 en 12.00 uur. 

De werkzaamheden zijn weersgevoelig. Om deze reden is er rekening gehouden met een ruime planning van de werkzaamheden. Zijn de werkzaamheden eerder klaar, dan worden de afsluitingen en bijhorende omleidingen ook eerder opgeheven. 

Waterhuishouding

Tijdens de werkzaamheden staat de kolk van de sluis droog. Om de waterhuishouding van de Zuid-Willemsvaart op peil te houden wordt via de Waterkrachtcentrale water uit het kanaal gereguleerd naar het aanvoerkanaal.

Onderhoud waterwegen Zuid-Nederland

Rijkswaterstaat werkt continu aan toegankelijke waterwegen, waterkwaliteit, veiligheid en ecologische waarden rond het water. Ze zorgen samen met anderen voor beheer en onderhoud van de vaarwegen in Zuid-Nederland en voor aanleg, onderhoud en inrichting van waterwerken, oevers en uiterwaarden. Daarbij zoeken ze steeds naar de gemene deler in een veelheid aan eisen, wensen en belangen. Desondanks zijn hinder en storingen niet altijd te vermijden. Vanzelfsprekend beperken ze die hinder zoveel als mogelijk en communiceren ze er tijdig over.

🔔 Heb je feedback of een nieuwstip? Vul het contactformulier in.

📰 Ontvang je de gratis nieuwsbrief al? Schrijf je gratis in.

Deel dit bericht
Geef reactie