Verkeersomleidingen vanwege project ‘wateroverlast Rembrandtlaan’

Algemeen Weert Reageer 5 min. leestijd

Op dinsdag 30 mei start aannemer BLM Wegenbouw BV uit Wessem in opdracht van de gemeente Weert met de tweede fase van de reconstructie van het project ‘Wateroverlast Rembrandtlaan’ in het bungalowpark.

Werkzaamheden

De werkzaamheden bestaan uit het aanleggen van een nieuw infiltratieriool in de Rembrandtlaan, Frans Halslaan en Tooroplaan en het gedeeltelijk vervangen van het bestaande rioolstel in de Tooroplaan en de Van Goghlaan. In het onverharde pad van de Grotesteeg wordt een regenwaterriool aangelegd.

Nadat de werkzaamheden in deze straten zijn uitgevoerd wordt het wegdek vernieuwd. Dit wordt in twee fases uitgevoerd. De eerste fase zorgt ervoor dat de wegen weer te gebruiken zijn. Bij de tweede fase wordt een asfaltdeklaag over alle wegen van het project aangebracht. Daarbij wordt de rijbaan van de Rembrandtlaan versmald tot een breedte van zes meter inclusief de molgoot aan weerszijde van de weg.

Het totale project bevat in totaal vijf fases:

  • 1e fase – Aanleggen sloot nabij camping Lemkes Hoôf en het terrein van de Herenboeren
  • 2e fase – Onverhard pad Grotesteeg – rijbaan Van Goghlaan
  • 3e fase – Rembrandtlaan vanaf Van Goghlaan tot kruising Tooroplaan
  • 4e fase – Tooroplaan inclusief kruising Rembrandtlaan
  • 5e fase – Rembrandtlaan en Frans Halslaan

De werkzaamheden duren naar verwachting tot december 2023.

Omschrijving faseringen

  • 1e fase: in april – mei 2023 is een nieuwe sloot achter camping Lemkes Hoôf en het terrein van de Herenboeren aangelegd. De sloot richting de Dijkerstraat wordt opgewaardeerd.
  • 2e fase: in de Grotesteeg en de Van Goghlaan wordt een nieuw regenwaterriool aangelegd. Dit riool staat in verbinding met de nieuw gegraven sloot. Op die manier kan overtollig regenwater worden afgevoerd naar de sloot Mastenbroek van het Waterschap Limburg. Een gedeelte van het bestaande riool in de Van Goghlaan wordt vervangen.
  • 3e fase: in de Rembrandtlaan vanaf de Van Goghlaan tot het kruispunt Tooroplaan wordt een nieuw infiltratieriool aangelegd.
  • 4e fase: na de bouwvakvakantie wordt er gestart in de Tooroplaan inclusief kruising Rembrandtlaan. Hier wordt een nieuw infiltratieriool aangelegd. Een gedeelte van het bestaande riool wordt vervangen. De kruising met de Rembrandtlaan wordt verhoogd aangelegd (plateau). Deze drempel wordt uitgevoerd in asfalt.
  • 5e fase: in de Rembrandtlaan en de Frans Halslaan wordt het laatste infiltratieriool aangelegd. Ook hier wordt een verhoogd plateau van asfalt aangebracht.

Verkeersmaatregelen

Vanwege de werkzaamheden worden de wegen per fase afgesloten voor al het verkeer. Het verkeer wordt met gele omleidingsborden omgeleid. De verkeersomleidingen worden per fase aangepast en gepubliceerd. Middels de faseringen wordt geprobeerd de overlast tot een minimum te beperken.

Bereikbaarheid

Het streven is de woningen van de direct aanwonenden tijdens de werkzaamheden zoveel als mogelijk bereikbaar te houden. Daarvoor worden er met bewoners specifieke afspraken gemaakt. De gemeente hoopt op begrip van bewoners wanneer hun woning tijdelijk niet per auto bereikbaar is.

Inloopavond

Op 23 mei organiseert aannemer BLM Wegenbouw een inloopmoment bij Partycentrum De Sluis (Industriekade 58) voor belanghebbende bewoners uit het bungalowpark. Hier wordt informatie gegeven over de uit te voeren werkzaamheden. Je kunt zonder afspraak binnenlopen voor informatie of om vragen te stellen. Dit kan tussen 15.00 en 17.00 uur of tussen 18.00 en 20.00 uur. Bewoners van huizen die direct grenzen aan de locaties waar wordt gewerkt zijn hiervoor al per brief uitgenodigd.

Tot slot

Een reconstructie van een woonwijk en de daarbij behorende rioolwerkzaamheden brengen overlast en beperkingen met zich mee. De gemeente hoopt daarbij op begrip van bewoners. Heb je vragen of ben je niet in de gelegenheid om bij het inloopmoment aanwezig te zijn, stuur dan een e-mail naar [email protected] met als onderwerp: ‘Weert Rembrandtlaan’.

🔔 Heb je feedback of een nieuwstip? Vul het contactformulier in.

📰 Ontvang je de gratis nieuwsbrief al? Schrijf je gratis in.

Deel dit bericht
Geef reactie