Akkoord bereikt over smartengeld na fout SJG

Vandaag hebben zowel de advocaat van mevrouw Bloemers, Mw. Mr. N.C. Quindt, als het bestuur van het St. Jans Gasthuis te Weert een gezamenlijke persverklaring uitgebracht om de bereikte overeenstemming bekend te maken. Deze overeenstemming is het resultaat van een mediationtraject dat beide partijen hebben doorlopen.

Het doel van dit traject was om een acceptabele regeling te vinden voor beide partijen en verdere juridische procedures te voorkomen. De rechtbank had eerder al bepaald dat het smartengeld in deze zaak op €125.000,- (exclusief wettelijke rente) werd vastgesteld. Mevrouw Bloemers was van plan om in hoger beroep te gaan.

Achtergrondinformatie

In februari 2021 kreeg mevrouw Bloemers te horen dat ze uitgezaaide leverkanker had als gevolg van een gemiste diagnose in 2010. Het St. Jans Gasthuis heeft onderzocht waarom er destijds geen gevolg is gegeven aan de positieve uitslag voor hepatitis C.

Uit het onderzoek is gebleken dat de overgang van papieren naar digitale patiëntendossiers tussen 2011 en 2013 een rol heeft gespeeld. Deze situatie heeft een aanzienlijke impact gehad op het leven van mevrouw Bloemers (65) en haar familie. Het St. Jans Gasthuis heeft de fout erkend en de afhandeling van de schade overgedragen aan verzekeraar MediRisk.

Regeling

Na uitgebreide gesprekken hebben beide partijen een overeenkomst bereikt. Hierin is opgenomen dat het St. Jans Gasthuis een bedrag van €200.000,- zal betalen als smartengeld, inclusief wettelijke rente, als erkenning voor het immense leed en verdriet waar mevrouw Bloemers en haar familie mee te maken hebben gehad.

Daarnaast zal er nog een bedrag worden betaald ter compensatie van de materiële kosten en overlijdensschade. Aangezien er maar weinig zaken in de publiciteit komen die tot de zwaarste categorie smartengeld behoren, vinden beide partijen het belangrijk om hierover duidelijkheid te verschaffen middels deze persverklaring.

Alle betrokken partijen erkennen dat dit een complexe en gevoelige zaak is, waarbij de gezondheid en het welzijn van mevrouw Bloemers centraal staan. Het ziekenhuis betuigt oprecht spijt en het bestuur en de medewerkers leven oprecht mee met mevrouw Bloemers en haar familie in deze zeer moeilijke periode.