Recreatieve brug tussen Weert en Cranendonck niet haalbaar

Algemeen Cranendonck Regio Uitgelicht 3 reacties 3 min. leestijd
Archieffoto WdG - Beoogde locatie voor recreatieve brug

De gemeenten Weert en Cranendonck hebben de haalbaarheid van een recreatieve brugverbinding over de Zuid-Willemsvaart onderzocht, maar de resultaten zijn niet bemoedigend. De brugverbinding, die werd gezien als een waardevolle toevoeging aan de grensoverschrijdende samenwerking op recreatief vlak, lijkt momenteel niet haalbaar zonder aanvullende financiering van andere overheden.

Brug elders uit Nederland

In 2021 is er onderzocht om een vrijkomende Rijksmonumentale brug te verplaatsen naar de gemeente Weert. Uit de technische analyse bleek echter dat Weert niet de meest geschikte locatie is voor de herplaatsing van de brug. Daarom is bij de begroting van 2022 de opdracht gegeven om de haalbaarheid te onderzoeken van het realiseren van de brugverbinding op basis van een concrete en realistische begroting.

Kostenplaatje

De kostenraming voor het realiseren van de brugverbinding bedraagt €5.575.855 inclusief BTW. Daarbij zijn grondverwerving, bouw- en uitvoeringskosten en bijkomende kosten inbegrepen. De totale onderhouds- en instandhoudingskosten voor een periode van 100 jaar worden geschat op €3.233.975 inclusief BTW. Er is een onzekerheidsmarge van 25% voor de bouwkosten en 35% voor de onderhoudskosten. Daarnaast zijn er nog kosten voor het aansluiten van de bestaande routestructuren, geschat op ongeveer €250.000 inclusief BTW.

Financiering

Om de financiering rond te krijgen, hebben de gemeenten samen met de Belgische projectpartners gekeken naar mogelijke bijdragen. Omdat de brugverbinding voornamelijk de Nederlandse gemeenten ten goede komt, is het niet mogelijk om een substantiële bijdrage te ontvangen. Subsidiekanalen zoals Interreg bieden wel mogelijkheden, maar de verwachte bijdrage ligt tussen de €100.000 en €250.000, wat onvoldoende is om het project te realiseren.

Geen cofinanciering

Ondanks inspanningen van beide gemeenten om financieringsmogelijkheden te verkennen bij provincies en andere overheden, heeft dit tot op heden niet geleid tot positieve resultaten. Het wegvallen van de verwachte cofinanciering voor de recreatieve brug heeft de haalbaarheid van het project sterk in twijfel getrokken. De investeringslast op basis van de recreatieve meerwaarde van de brug is proportioneel te groot voor de gemeentelijke begrotingen.

Nog geen gesloten boek

Desondanks blijven de gemeenten Weert en Cranendonck zich inzetten voor de realisatie van de recreatieve brugverbinding. Zodra er een nieuwe kans op cofinanciering zich voordoet, zullen zij deze opnieuw onderzoeken. Er is voldoende enthousiasme en potentie in de regio om de waarde van deze brugverbinding onder de aandacht te blijven brengen en te streven naar de realisatie ervan.

🔔 Heb je feedback of een nieuwstip? Vul het contactformulier in.

📰 Ontvang je de gratis nieuwsbrief al? Schrijf je gratis in.

🍕 Pizza met 30% korting? Klik hier voor de kortingscode.

Deel dit bericht
3 reacties