Bouw nieuw ziekenhuis start in oktober

Het St. Jans Gasthuis meldt vandaag dat de bouw van hun nieuwe ziekenhuis van start kan gaan. De ondertekening van de aannemingsovereenkomst heeft plaatsgevonden en dat betekent dat ze in oktober daadwerkelijk kunnen starten met de nieuwbouw.

Compacter

Het nieuwe ziekenhuis, dat gebouwd wordt door SJG in samenwerking met BAM, wordt een duurzaam en efficiënt gebouw. Het huidige gebouw wordt als verouderd en te groot beschouwd, waardoor het nieuwe ziekenhuis een compacter ontwerp zal hebben. Met een oppervlakte van ongeveer 20.000 vierkante meter, in tegenstelling tot de huidige 35.000 vierkante meter, zal het nieuwe ziekenhuis ruimtes efficiënter benutten en werkprocessen zo slim mogelijk uitvoeren. Naast hoogwaardige zorg zal het nieuwe ziekenhuis de patiënten privacy en comfort bieden.

Door gebruik te maken van hernieuwbare energiebronnen wordt er ultrazuinig omgegaan met energieverbruik en voldoet het aan de meest actuele duurzaamheidseisen.

Vijf lagen

Het nieuwe ziekenhuis bestaat uit vijf lagen. Op de begane grond zullen de spoedeisende hulp, huisartsenpost, intensive care, priklaboratorium, medische beeldvorming en apotheek te vinden zijn. De poliklinieken komen op de eerste verdieping, terwijl de tweede verdieping wordt gewijd aan een vrouw-moeder-kind centrum en ruimte voor dagbehandeling. De derde en vierde verdieping worden ingericht als verpleegafdelingen, terwijl de vijfde verdieping bedoeld is voor technische installaties.

Na voltooiing van deze eerste bouwfase in 2025, zullen de voorbereidingen beginnen voor de uitbreiding aan de achterzijde van het ziekenhuis, waar ruimte zal komen voor het operatiecentrum, enkele poliklinieken, de kantooromgeving en het restaurant.

Breed zorgaanbod blijft 

Een kleiner ziekenhuis heeft geen gevolgen voor het zorgaanbod. “We hebben becijferd dat een gebouw van 20.000 vierkante meter voldoende is voor onze regio”, licht SJG-bestuurder Gertjan Kamps toe. “Door vele en grote veranderingen in de zorg liggen patiënten nu minder lang in het ziekenhuis dan vroeger. Steeds meer ingrepen gebeuren in dagbehandeling. Ook is er steeds meer zorg op afstand mogelijk door technologische ontwikkelingen en hoeven patiënten dus minder vaak naar het ziekenhuis. Daarnaast is de nieuwbouw zo ontworpen dat ingespeeld kan worden op krimp en groei. We behouden dus ons brede basispakket aan medische behandelingen en blijven prominente aandacht houden voor kwetsbare ouderen en mensen met kanker. De nieuwbouw draagt bij aan deze missie van SJG en is daarmee een prima volgende stap om ons mooie ziekenhuis toekomstbestendig te maken.”  

Update: Waar het nieuwe ziekenhuis wordt gebouwd kun je zien in dit bericht.