20 woningen op locatie gemeenschapshuis De Paol

Algemeen Altweerterheide Reageer 4 min. leestijd

Het dorp Altweerterheide was in rep en roer toen eind vorig jaar bleek dat De Paol aan de Bocholterweg haar functie als gemeenschapshuis zou gaan verliezen. De nieuwe eigenaresse van het pand wil het transformeren naar een wooncomplex. Het principeverzoek dat hiervoor bij de gemeente Weert is ingediend, is inmiddels goedgekeurd.

Wijziging bestemmingsplan

In dit principeverzoek wordt voorgesteld het bestemmingsplan van de locatie van De Paol aan de Bocholterweg 136 in Altweerterheide te herzien, zodat op deze locatie 20 woningen gerealiseerd kunnen worden.

Beoogd zijn 6 grondgebonden levensloopbestendige woningen, 4 starterswoningen, 5 levensloopbestendige benedenwoningen en 5 startersappartementen op de verdieping in een woongebouw. Het planvoornemen is zo ontworpen dat dit aansluit bij de agrarische omgeving. De 2 rijtjes met 3 levensloopbestendige woningen worden in de stijl van een kapschuur met veranda ontworpen, het rijtje van 4 starterswoningen wordt in de stijl van een werktuigenloods vorm gegeven, de 5 beneden- en 5 bovenwoningen in het woongebouw worden in de stijl van De Paol ontworpen. De 10 grondgebonden woningen worden rondom een hofje gesitueerd. Het parkeren vindt op eigen terrein plaats.

Begrip

Dit planvoornemen is besproken met de dorpsraad. Hoewel het dorp nog steeds treurt om het verlies van De Paol, heeft de dorpsraad wel begrip voor de herontwikkeling naar woningbouw. Om de vele verenigingen die hun onderkomen door deze verandering elders moeten zoeken tegemoet te komen is er gesproken met de nieuwe uitbater van de Schuttershoeve. Deze geeft aan mee te willen denken over de huisvestingsvraag van de verenigingen en is bereid om met hen het gesprek aan te gaan.

En nu?

Hoewel er nog enkele kanttekeningen geplaatst worden bij het ingediende principeverzoek, gaat het college van B&W akkoord met het verzoek het bestemmingsplan voor de locatie van De Paol te herzien. Dit omdat met het planvoornemen invulling wordt gegeven aan de ambitie om extra woningen te bouwen, en dan met name levensloopbestendige woningen voor 1- of 2-persoons huishoudens. Bijkomend voordeel van de herontwikkeling van de locatie van De Paol is dat er geen sprake is van uitbreiding maar van inbreiding: een bestaande bebouwde locatie wordt opnieuw ontwikkeld. Omdat deze locatie zich in de overgang naar het buitengebied bevindt wordt wel verzocht om invulling te geven aan natuurinclusief bouwen. Dit houdt in dat er bij de bouw van de woningen ruimte wordt gecreëerd voor diverse planten- en diersoorten door bijvoorbeeld de aanleg van tuinen en wadi’s.

De kanttekeningen die bij het principeverzoek worden geplaatst hebben betrekking op onder andere de bereikbaarheid van de parkeerplaatsen aan de Bocholterweg, de gemeentegrond die is betrokken bij de planvorming en de milieuonderzoeken die uitgevoerd dienen te worden. Met deze zaken zal de initiatiefnemer rekening moeten houden in het ontwerp bestemmingsplan dat uiterlijk 1 september 2023 ingediend moet worden bij de gemeente. Lukt dat niet op deze termijn, dan kan de deadline opgeschoven worden naar 1 april 2024. Omdat binnen die tijd de Omgevingswet in werking treedt, dient er dan wel een omgevingsplan opgesteld te worden in plaats van een bestemmingsplan.

Kortom: er is nog heel wat werk aan de winkel voordat er daadwerkelijk woningen verrijzen op de locatie van De Paol in Altweerterheide, maar met de goedkeuring van dit principeverzoek is hun komst wel een heel stuk dichterbij.

Bekijk hier de schetsen van de woningen die beoogd zijn op de locatie van De Paol: https://iwdg.nl/3rwCocE (PDF).

🔔 Heb je feedback of een nieuwstip? Vul het contactformulier in.

📰 Ontvang je de gratis nieuwsbrief al? Schrijf je gratis in.

Deel dit bericht
Geef reactie