Aanleg klimaatbuffers Roermondseweg start binnenkort

Wateroverlast op de Roermondseweg in juni 2020

Het college van burgemeester en wethouders (B&W) wil een einde maken aan de telkens terugkerende wateroverlast in de Roermondseweg. Onlangs hebben ze een voorstel gepresenteerd voor het aanleggen van klimaatbuffers aan de Roermondseweg, tussen de Jan Linders supermarkt en Dr. Kuyperflat.

De aan te leggen klimaatbuffers maken onderdeel uit van het grotere project genaamd “Rioolvervanging Dr. Schaepmanstraat e.o.” waarbij prioriteit wordt gegeven aan het aanpakken van de waterproblematiek die dit gebied al jaren teistert en schade aan eigendommen heeft veroorzaakt zoals bijvoorbeeld een ondergelopen parkeerkelder en sportschool.

Oplossing

De voorgestelde oplossing betreft het afvangen van hemelwater aan de Roermondseweg en het transporteren ervan naar klimaatbuffers ter hoogte van de Roermondseweg/Onzelievevrouwestraat tussen de Jan Linders supermarkt en Dr. Kuyperflat. Het doel is om een efficiënt hemelwaterafvoer- en buffersysteem te creëren dat toekomstige wateroverlast voorkomt.

Overlast

In het verleden heeft aanhoudende wateroverlast niet alleen schade toegebracht aan eigendommen, maar ook aanzienlijke overlast veroorzaakt. De omgeving (bewoners en andere belanghebbenden) is via een aantal bijeenkomsten meegenomen in het ontwerpproces.

Veranderende weersomstandigheden

Gezien de steeds veranderende weersomstandigheden en toenemende extremen, streeft de gemeente ernaar om het project zo snel mogelijk te realiseren. Dit wordt bereikt door een enkelvoudige aanbestedingsprocedure te doorlopen en het werk toe te vertrouwen aan een deskundige partij. In dit geval wordt dat BLM Wegenbouw BV.

Met de aanleg van de klimaatbuffers hoopt de gemeente de langdurige wateroverlast in de Roermondseweg te beëindigen en de leefomstandigheden van haar inwoners te verbeteren.

Planning

De aanleg van de klimaatbuffers zal naar verwachting binnen enkele weken van start gaan. Het project moet voor het einde van dit jaar zijn opgeleverd. De kosten voor de aanleg van de klimaatbuffers worden geraamd op € 385.000,-.

Het ontwerp kun je bekijken via: https://iwdg.nl/468me8R (PDF)