Archeologisch onderzoek als eerste stap in de ontwikkeling van Laarveld fase 4

Algemeen Weert Reageer 4 min. leestijd
Archieffoto WdG - Laarveld fase 3 (rechtsboven fase 4-gebied)

Vanaf 20 november wordt in het woningbouwgebied Laarveld 4 archeologisch onderzoek uitgevoerd. Het onderzoek neemt ongeveer vijf maanden in beslag. Vervolgens wordt begonnen met het bouwrijp maken van het gebied voor woningbouw van Laarveld fase 4. 

Uitgifte kavels vanaf 2025

De behoefte aan woningen is groot, ook in Weert. De verkoop van kavels in fase 3 van het plan Laarveld is snel verlopen. Alle kavels in fase 3 zijn verkocht. Wethouder Wendy van Eijk: ‘Het is nu hoog tijd om te starten met de ontwikkeling van Laarveld fase 4’.

Fase 4 is gelegen tussen de fasen 1-2 en fase 3, en tussen de Gertrudisstraat en de Ringbaan-Noord. Er komen 339 woningen in de categorieën: zelfbouw, projectmatig (vrijstaand, 2-kappers, patio’s en middeldure huurwoningen) en sociale huurwoningen.

Planning

In november 2023 start de sloop van een aantal grote voormalige veestallen aan de Gertrudisstraat. In mei 2024 wordt begonnen met de werkzaamheden voor het bouwrijp maken van het gebied. Dit nadat het archeologische onderzoek is afgerond. In 2025 wordt gestart met de verkoop van bouwkavels en vanaf eind 2025 kunnen er woningen worden gebouwd.

De opgravingen

Ruim 16 hectaren van de akkers ten noorden van de Ringbaan-Noord wordt door een team van archeologen van de Universiteit Leiden onderzocht. Om dit zo efficiënt mogelijk te doen, worden twee teams met elk een graafmachine (rupskraan) ingezet. Door middel van het graven van 10 meter brede en meer dan 100 meter lange sleuven wordt eerst onderzocht waar archeologische vindplaatsen liggen en wat de ouderdom en omvang daarvan is. De archeologische resten worden op een diepte van nog geen meter verwacht. Eenmaal in beeld gebracht worden de vastgestelde vindplaatsen verder onderzocht in de tussenliggende delen.

Deze werkwijze is niet nieuw in Laarveld. In 2020 werd op een vergelijkbare manier Laarveld fase 3 onderzocht. In dat jaar werden onder meer boerderijen en erven uit de vroege- en volle middeleeuwen opgegraven. Daarbij kwamen veel bijzondere vondsten tevoorschijn. Een houten waterput van rond 100 na Christus opgegraven in Laarveld fase 3 is op dit moment te bewonderen in de hal van het stadhuis.

Laarveld ligt op het ‘dekzandeiland van Weert’ een groot en vruchtbaar gebied waar al sinds de late prehistorie (vanaf ca 2000 voor Christus tot heden) boeren de gronden bewerkten, er vee hielden, huizen bouwden en er begraven werden.

Op Molenakker, Kampershoek en Laarveld is de afgelopen decennia al vele tientallen hectaren met vindplaatsen uit allerlei perioden opgegraven.

Rondleidingen publiek

De gemeente Weert vindt het belangrijk om goed om te gaan met ons erfgoed.

Wethouder Suzanne Winters: “Als we willen ontwikkelen moeten we ook in de gelegenheid worden gesteld om terug te kijken, vér terug te kijken, hoe leefden onze voorouders, hoe stonden zij in het leven? Dit willen we ook graag laten zien aan geïnteresseerden.”

Ergens in de eerste maanden van volgend jaar organiseert de gemeente samen met de archeologen een open middag, waarbij iedereen zich op de hoogte kan laten stellen van de onderzoeksresultaten tot dusver. Maar men mag altijd even op eigen gelegenheid een kijkje komen nemen aan de rand van de opgravingsput. Aangeraden wordt dan wel om dichte schoenen of laarzen aan te doen.

Informatie

Informatie over fase 4 van Laarveld is beschikbaar op de website www.laarveld-weert.info. Zodra er nieuwe informatie beschikbaar is, wordt dit bekend gemaakt via deze website. Te zijner tijd wordt een informatiebijeenkomst georganiseerd waarin de plannen worden toegelicht en informatie wordt verstrekt over de verkoop van bouwkavels.

🔔 Heb je feedback of een nieuwstip? Vul het contactformulier in.

📰 Ontvang je de gratis nieuwsbrief al? Schrijf je gratis in.

Deel dit bericht
Geef reactie