Bewoners Bocholterweg willen geen tips, maar actie tegen snelheidsduivels

Dinsdag werd in het stadhuis van Weert tijdens een commissievergadering het onderwerp ‘snelheidsproblemen op de Bocholterweg’ besproken. Commissielid Lilian van Grimbergen bracht naar voren dat buurtbewoners hun zorgen hadden geuit over de hoge snelheden waarmee voertuigen over de Bocholterweg rijden.

Gemeente geeft tips

De bewoners hadden deze overlast gemeld bij de gemeente Weert, maar waren teleurgesteld in het antwoord dat ze ontvingen. In plaats van concrete maatregelen kregen ze slechts advies over hoe ze veilig over straat kunnen, wat niet aan hun wensen voldeed. Ze voelden zich niet serieus genomen; het antwoord leek eigenlijk te impliceren dat er niets aan gedaan zou worden.

Van Grimbergen vroeg wethouder Steinbach of dit de standaardaanpak van de gemeente Weert was en of de Bocholterweg als vrijbrief dient: “rijd maar zo hard als je wil”.

Handhaving

De wethouder toonde begrip voor de situatie maar benadrukte dat de weg ontworpen is met een bepaalde snelheidslimiet in gedachten, die gerespecteerd moet worden. Echter, de praktijk blijkt anders. Ze wees erop dat er handhavingsmogelijkheden zijn, maar dat deze beperkt worden door de capaciteit.

In gesprek

De wethouder zei toe om met medewerkers van de gemeente te overleggen om te kijken naar andere mogelijke oplossingen, maar kon op dit moment nog geen concrete toezeggingen doen.