Bewoners Organisatie Binnenstad dreigt te worden opgeheven

Archieffoto WdG - Bijeenkomst Bewoners Organisatie Binnenstad

Het bestuur van de Bewoners Organisatie Binnenstad (BOB) – wijkraad van het centrum in Weert – heeft aangekondigd dat de stichting per 1 april zal worden opgeheven. Sinds januari van dit jaar zijn de activiteiten van het bestuur gestaakt, waarna is besloten tot de formele opheffing.

De BOB, opgericht in 1999, had als voornaamste doel de belangen van bewoners in de binnenstad van Weert te behartigen, met aandacht voor thema’s als schoonheid, heelheid en sociale veiligheid.

Jarenlange inzet voor leefbaarheid

Gedurende vele jaren heeft de BOB succesvol gewerkt aan het behartigen van belangen van binnenstadbewoners. Hoewel hun werk niet altijd voor iedereen zichtbaar was, hebben ze actief bijgedragen aan het verbeteren en behouden van de leefbaarheid. Helaas is gebleken dat het aantrekken van nieuwe bestuursleden het afgelopen jaar niet is gelukt, waardoor het huidige bestuur besloten heeft de activiteiten te staken.

Noodzaak van nieuw bestuur

Om het werk van de BOB voort te zetten en de belangen van binnenstadbewoners te waarborgen, is een voltallig bestuur van minimaal vijf personen vereist. Het afgelopen jaar is er echter niet in geslaagd nieuwe bestuursleden aan te trekken, waardoor het huidige bestuur formeel zal stoppen per 1 april. Tot 1 maart is er een mogelijkheid voor geïnteresseerden om zich aan te melden als nieuw bestuurslid.

Aanmeldingen gezocht voor mogelijke voortzetting

Geïnteresseerden die zich geroepen voelen om de belangen van binnenstadbewoners te behartigen, worden uitgenodigd om zich vóór 1 maart aan te melden. Mocht er onvoldoende animo zijn voor nieuwe bestuursleden, dan zal de stichting naar verwachting op 1 april 2024 worden opgeheven.

Aanmeldingen kunnen worden gestuurd naar [email protected] of telefonisch via 06-23279218. De BOB benadrukt dat ondanks de opheffing, een actieve wijkraad in de binnenstad van Weert zeer gewenst blijft. De gemeente Weert is op de hoogte gesteld van deze ontwikkelingen.