Zalencentrum De Poort van Limburg opnieuw in de verkoop

Algemeen Weert 10 reacties 3 min. leestijd

Het college van B&W van de gemeente Weert stelt aan de gemeenteraad voor om het zalencentrum De Poort van Limburg door middel van een prijsvraag te verkopen. Dat wil zeggen dat er geen eisen aan de voorkant worden gesteld aan de invulling van het zalencentrum. Er zijn wel een aantal criteria, zoals bijvoorbeeld de minimale verkoopprijs, waaraan de gemeente gaat toetsen. Geïnteresseerde partijen worden uitgenodigd om zelf met creatieve ideeën te komen voor de toekomstige functie van het gebouw. De huidige bestemming is daarbij het uitgangspunt, maar andere invullingen zijn toegestaan. Het verkrijgen van de eventueel benodigde vergunningen en ontheffingen komen in dit geval wel voor risico van de nieuwe eigenaar. 

Door de verkoop te laten plaatsvinden via een prijsvraag, bepaalt de gemeente aan de voorkant een aantal criteria (prijs en kwaliteit) waaraan de inschrijvingen worden getoetst. Omdat de kandidaten die willen inschrijven ook een plan moeten voorleggen, krijgt het gemeentebestuur inzicht in de voorgenomen functie van het gebouw. De gemeenteraad vergadert op 13 maart aanstaande over het voorstel om De Poort van Limburg op deze manier in de verkoop te zetten. Daarnaast krijgt de gemeenteraad de gelegenheid om eventuele wensen en bedenkingen in te dienen ten aanzien van de criteria en het afwegingskader die deel uitmaken van de prijsvraag.

Zalencentrum 

Het zalencentrum van De Poort van Limburg staat al meerdere jaren te koop. Eerdere biedingen lagen te ver af van het taxatiebedrag. De afgelopen jaren zijn gesprekken gevoerd met professionele culturele instellingen en er is onderzocht of een combinatie tussen maatschappelijke en commerciële exploitatie succesvol kon zijn. Het gewenste resultaat is helaas niet gerealiseerd; het zalencomplex staat een groot deel van de tijd leeg. In 2022 en 2023 is al meerdere keren met commissie- en raadsleden gesproken over de toekomst van het zalencentrum. Een onafhankelijk onderzoeksbureau heeft alle varianten uitgewerkt. Ze concludeerden dat verkoop van het zalencomplex via een prijsvraag de beste kansen biedt voor een succesvolle invulling die bijdraagt aan versterking van de stad. 

Planning

Het is aan de gemeenteraad om te bepalen of ze akkoord gaat om het zalencentrum via een prijsvraag in de verkoop te zetten. Als de raad hiermee instemt, dan moeten er nog een aantal stappen worden gezet, zoals het inrichten van het verkoopproces. Eventuele wensen en bedenkingen van de raad worden hierin meegenomen. Het plan van aanpak wordt voor instemming voorgelegd aan het college van B&W met het streven om in de zomer van 2024 de prijsvraag open te zetten. 

Mocht de prijsvraag leiden tot een gunning, dan wordt de verkoopovereenkomst aan de raad voorgelegd. Volgens planning vindt dit eind 2024 plaats. 

🔔 Heb je feedback of een nieuwstip? Vul het contactformulier in.

📰 Ontvang je de gratis nieuwsbrief al? Schrijf je gratis in.

🍕 Pizza met 30% korting? Klik hier voor de kortingscode.

Deel dit bericht
10 reacties