Feestelijke opening Bibliotheek op Basisschool Markeent

Foto via Bibliocenter

Vandaag was een feestelijke dag op Basisschool Markeent, waar de Bibliotheek op school officieel geopend werd. De opening werd verricht door leerlingen SoryAngel Karg en Sem Visser, onder toeziend oog van schoolleidster Jolanda Meuwissen en Burgemeester Vlecken. Zij openden de schoolbieb officieel door het starten van een boeken-domino.

Jolanda Meuwissen, schoolleidster, benadrukte het belang van lezen op haar school, waarbij ze aangaf dat lezen niet alleen belangrijk is, maar vooral ook leuk moet zijn. Daarom wordt er in alle klassen een half uur per dag gelezen. Ook viel het de directrice op dat sommige kinderen het lastig vinden om naar de Bibliotheek in de stad te gaan. “We zijn dan ook enorm blij dat we een lokaal op school hebben kunnen inrichten tot Bibliotheek met meer dan 1000 boeken! Zo wordt lezen nog toegankelijker voor iedereen.”

Deze toevoeging aan de school geeft een flinke impuls aan het leesonderwijs op Basisschool Markeent. Door kinderen aantrekkelijke boeken aan te bieden, worden ze gestimuleerd om met plezier te lezen, wat een positieve invloed heeft op hun leesvaardigheid. 

Ter gelegenheid van de opening bracht schrijfster Sanne Rooseboom, bekend van haar werk zoals het boek ‘Ministerie van Oplossingen’, een bezoek aan de bovenbouwleerlingen. Voor de groepen 1 tot en met 4 werd een speels programma georganiseerd rond de kennismaking met de Bibliotheek, verzorgd door leesmediaconsulent Maartje van Bibliocenter.