Inwoners Nederweert in actie tegen schrappen fietsbruggen

Algemeen Nederweert Reageer 3 min. leestijd

Nederweert – Twee fiets- en voetgangersbruggen zouden er komen in Nederweert: één over de N275 en één over de Zuid-Willemsvaart. Ze maakten deel uit van het infrastructuurproject N266-N275 van de provincie Limburg en gemeente Nederweert. De twee bruggen blijken echter fors duurder te zijn dan verwacht en zullen naar verwachting dan ook worden geschrapt uit het project. Inwoners uit Nederweert zijn ontsteld over dit voorgenomen besluit en komen in actie.

Kostenstijging

Op 11 maart jongstleden heeft het college van B&W de gemeenteraad geïnformeerd over de kostenstijging van het project N266-N275 Nederweert, de gevolgen hiervan en de opties die er zijn om daarmee om te gaan. Omdat met name de twee nieuwe fiets- en voetgangersbruggen fors duurder blijken te zijn en deze in mindere mate bijdragen aan het behalen van de projectdoelstellingen dan andere onderdelen van het project, ligt er een voorstel om de aanleg van de fietsbruggen uit het project te schrappen.

Als ervoor wordt gekozen de bruggen aan te leggen, leidt dit namelijk tot een fors financieel tekort. In 2020 werd de aanleg van de twee fietsbruggen nog geschat op in totaal € 7,05 miljoen. Nu, vier jaar later, is deze inschatting gestegen naar € 14,3 tot € 17,2 miljoen. De bijdrage aan de projectdoelstellingen staat daarmee niet meer in verhouding tot de hoge aanlegkosten, zo is te lezen in de raadsinformatiebrief waarin de gemeenteraad werd geïnformeerd over het voorstel van het college van B&W om de fietsbruggen te schrappen uit het project.

Burgers komen in actie

In de raadsvergadering van aanstaande dinsdag 23 april wordt het voorstel de fietsbruggen te schrappen uit het project N266-N275 ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad. Inwoners uit Nederweert zijn bezorgd over dit besluit en komen in actie. Ze hebben onder andere spreektijd aangevraagd en zijn een petitie gestart, die tijdens de raadsvergadering zal worden aangeboden aan het college van B&W.

Ondertekenaars van de petitie zijn onder andere GroenLinks Nederweert, leden van de SP en bezorgde inwoners uit de gemeente. Zij zijn van mening dat het schrappen van de fietsbruggen niet valt uit te leggen aan de meest kwetsbare verkeersdeelnemers. Ze verzoeken het college van B&W de veiligheid van deze verkeersdeelnemers prioriteit te geven en andere manieren te vinden om de kostenstijging van het project N266-N275 op te vangen.

🔔 Heb je feedback of een nieuwstip? Vul het contactformulier in.

📰 Ontvang je de gratis nieuwsbrief al? Schrijf je gratis in.

🍕 Pizza met 30% korting? Klik hier voor de kortingscode.

Deel dit bericht
Geef reactie