Limburg Centraal ambieert nieuw stadsdeel op ondertunneld spoor in Weert

Algemeen 4 reacties 5 min. leestijd
Foto via Provincie Limburg

De Provincie Limburg en de Limburgse gemeenten Weert, Venlo, Roermond, Sittard-Geleen, Heerlen en Maastricht hebben samen de propositie ‘Limburg Centraal’ geschreven: de ontwikkeling van één grootschalige woningbouwlocatie, gevormd door de ontwikkeling van de omgeving nabij de zes intercitystations. Dit zijn locaties die goed bereikbaar zijn en bedoeld voor woningzoekenden uit Limburg en daarbuiten. Ruim 30.000 woningen kunnen vóór 2040 gebouwd worden in de buurt van deze zes stations. Daarmee krijgt niet alleen de woningbouw een impuls, maar ook de economische ontwikkeling van Limburg en de leefbaarheid in de directe omgeving.

De groene thuishaven Weert

Vorige maand werd al duidelijk dat in de propositie ‘Limburg Centraal’ voor Weert tot 2040 3.804 extra woningen binnen 1,5 km vanaf het intercitystation zijn voorzien. Een week later werd de propositie gepresenteerd. Hierin is de ‘Beheerste groei in een groene thuishaven’, zoals de voorstellen voor Weert worden genoemd, verder uitgewerkt.

“De toekomstige spoorzone is een multifunctioneel gebied voor wonen, werken, bedenken en maken. […] Het station wordt ontwikkeld tot internationale mobiliteitshub met een tweezijdige ontsluiting. Weert vormt daarin de verbinding tussen Antwerpen-Eindhoven en krijgt kansen voor economische versterking en stimulans van wonen in de grensstreek. Het nieuwe stationsgebied wordt daarmee dé nieuwe stadsentrée van Weert.”

Spoor ondertunnelen

In het rapport is te lezen dat de spoorlijn momenteel een barrière vormt die de stad in tweeën deelt. Daarom is het plan om het spoor te ondertunnelen: zo kan de toenemende mobiliteit op het spoor opgevangen worden zonder overlast voor de omgeving en kan tegelijkertijd een nieuw stadsdeel ontwikkeld worden om de groei van de stad in wonen en werken mogelijk te maken. Daarnaast is er ook meer ruimte voor de zogenaamde ‘groene en blauwe dooradering’ van de natuur: beplanting en wateren die van de toekomstige spoorzone hét groene hart van de stad zullen maken.

Om de verbinding van de zuidelijke helft van de stad met het centrum nog verder te versterken en de bereikbaarheid van het openbaar vervoer te vergroten, zou het nieuwe station twee ingangen moeten krijgen: één aan de noordzijde, zoals nu ook al het geval is, en één aan de zuidzijde.

Daarnaast ligt er voor de korte termijn het plan om een Bus Rapid Transit in te zetten om de 6.400 Weertenaren die in de Brainport Regio werken op een snelle, comfortabele en betrouwbare manier van en naar hun werk te kunnen vervoeren. “De gemeente Weert is op dit moment met de Brainportregio in gesprek om te komen tot een structurele samenwerking (op het terrein van wonen, werken, bereikbaarheid en voorzieningen). De groeistuipen die deze regio doormaakt, hebben nu al zijn weerslag op Weert. Weert wil verantwoordelijkheid nemen en de groei van haar stad in wonen en werken omarmen, passend bij de eigenheid van Weert.”

Lopen en fietsen centraal

Om deze plannen te realiseren moeten bestaande bedrijven worden verplaatst. Daarvoor moet vóór 2030 een nieuw bedrijventerrein inclusief energieopwekking worden ontwikkeld. Op de vrijkomende locatie kan dan een flinke verdichtingsopgave voor wonen gerealiseerd worden. Daarbij worden op een aantal locaties binnen de ringbaan doorgaande routes opgeknipt, om lopen en fietsen meer te stimuleren en de leefbaarheid te versterken. Automobilisten zullen dan over de ringbaan om de stad worden geleid, om de binnenstad te kunnen ontlasten. Via specifieke ‘inprikkers’ (toeleidende wegen van de ring), worden zij naar de desbetreffende zijde van het centrum gebracht.

Kortom: lopen en fietsen moet leidend worden in de nieuwe spoorzone van Weert, waar het spoor ondertunneld is en bovengronds een groen hart voor wonen en werken ontstaat. Zo kan de stad als geheel blijven groeien en tegelijkertijd de Weerter eigenheid behouden.

Toekomst

Minister de Jonge heeft aangekondigd dat Limburg wordt opgenomen als zoekgebied voor Grootschalige Woningbouw in het voorontwerp van de Nota Ruimte. Dat betekent dat het rapport ‘Limburg Centraal’, waaruit bovenstaande plannen afkomstig zijn, een stap verder gebracht wordt en er afspraken over gemaakt zullen worden tijdens de aanstaande overleggen met diverse ministeries in juni van dit jaar.

Bekijk het volledige rapport hier (PDF): https://wdg.li/5tz3jgn

🔔 Heb je feedback of een nieuwstip? Vul het contactformulier in.

📰 Ontvang je de gratis nieuwsbrief al? Schrijf je gratis in.

Deel dit bericht
4 reacties