Buurtbewoners verliezen rechtszaak bouw Kindcentrum Altweerterheide

Algemeen Reageer 3 min. leestijd

Woensdag heeft de Raad van State uitspraak gedaan over de omgevingsvergunning voor de bouw van Kindcentrum Altweerterheide in Weert. Deze vergunning was verleend door het college van burgemeester en wethouders van Weert, maar twee omwonenden maakten bezwaar. Zij hadden zorgen over geluidsoverlast en hun privacy, en vonden dat de gemeente niet de juiste procedure had gevolgd bij het verlenen van de vergunning.

De omwonenden hadden hun bezwaren eerder ingediend bij de rechtbank Limburg, die hun beroep in februari 2022 ongegrond verklaarde. Ontevreden met deze uitspraak, gingen de omwonenden in hoger beroep bij de Raad van State. De zaak werd behandeld op 26 januari 2024, waarbij zowel de omwonenden als de gemeente en de betrokken stichting, Eduquaat, hun standpunten uiteenzetten.

Goothoogte

Een van de belangrijkste punten van bezwaar betrof de afwijking van het bestemmingsplan, met name de goothoogte van het gebouw en de situering van de voorgevel. De rechtbank Limburg had eerder geoordeeld dat deze afwijkingen niet significant genoeg waren om de vergunning ongeldig te verklaren, een oordeel dat de Raad van State nu heeft bevestigd. Volgens de Raad van State heeft de gemeente Weert terecht gebruikgemaakt van haar bevoegdheid om een omgevingsvergunning te verlenen ondanks deze afwijkingen.

Extra geluidsoverlast

Daarnaast voerden de omwonenden aan dat de bouw van het kindcentrum voor extra geluidoverlast zou zorgen. De Raad van State oordeelde echter dat de gemeente geen akoestisch onderzoek hoefde te laten uitvoeren omdat de geluidoverlast niet zodanig zou toenemen dat dit onaanvaardbare overlast voor de omwonenden zou veroorzaken. De rechtbank had eerder vastgesteld dat de bouw van het kindcentrum op zichzelf al in overeenstemming was met het bestemmingsplan, wat de omwonenden hadden betwist.

Procedures

De Raad van State ging ook in op procedurele kwesties en oordeelde dat de gemeente Weert de juiste procedures had gevolgd bij het verlenen van de omgevingsvergunning. De rechtbank Limburg had eerder geoordeeld dat hoewel er enkele procedurele fouten waren gemaakt, deze niet ernstig genoeg waren om de vergunning ongeldig te verklaren. De Raad van State heeft dit oordeel bevestigd en geconcludeerd dat de vergunning rechtmatig is verleend.

Omwonenden in ongelijk gesteld

Met deze uitspraak komt een einde aan de juridische strijd over de bouw van Kindcentrum Altweerterheide. De omwonenden zijn niet in het gelijk gesteld. Inmiddels is de school al gebouwd en heeft het geen verdere consequenties.

Bekijk de volledige uitspraak: https://wdg.li/reazjf5

ūüĒĒ Heb je feedback of een nieuwstip? Vul het contactformulier in.

ūüďį Ontvang je de gratis nieuwsbrief al? Schrijf je gratis in.

Deel dit bericht
Geef reactie