Er worden geen arbeidsmigranten gehuisvest aan de Graafschap Hornelaan op bedrijventerrein Leuken-Noord. De initiatiefnemer heeft de aanvraag voor een vergunning ...

Er zijn plannen om in het voormalige kantoor van WBM Staalservice arbeidsmigranten te huisvesten. Het kantoorpand ligt aan de rand ...

De ‘Actiegroep Graafschap Hornelaan’ heeft een nieuwe petitie gelanceerd waarmee ze kenbaar willen maken dat ze de voorgenomen huisvesting van ...

Onlangs werd bekend dat de gemeenteraad in december 2018 een geactualiseerd beleid heeft vastgesteld voor de huisvesting van arbeidsmigranten in ...

De gemeenteraad heeft in december 2018 een geactualiseerd beleid voor de huisvesting van arbeidsmigranten vastgesteld. Onderdeel van dit beleid is ...

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten een voorstel voor nieuw beleid voor de huisvesting van arbeidsmigranten in Weert ...

Hoe kunnen we voorzien in voldoende fatsoenlijke huisvesting voor arbeidsmigranten? Welke regels horen daarbij en hoe moet de uitvoering worden ...

In de voormalige kazerne in Weert worden sinds december 2017 naast asielzoekers ook arbeidsmigranten gehuisvest. Het college van burgemeester en ...

Momenteel worden op het terrein van de voormalige Van Horne Kazerne, Horne Quartier, tijdelijk arbeidsmigranten gehuisvest. Dat is niet de ...