Info huisvesting arbeidsmigranten

Algemeen Weert 4 reacties 2 min. leestijd

Hoe kunnen we voorzien in voldoende fatsoenlijke huisvesting voor arbeidsmigranten? Welke regels horen daarbij en hoe moet de uitvoering worden gerealiseerd? Dit zijn vragen die de gemeente Weert zichzelf heeft gesteld.

Het doel is nieuw te ontwikkelen beleid voor de huisvesting van arbeidsmigranten. Inmiddels ligt er een kader dat aangeeft op welke wijze de gemeente Weert meewerkt aan het realiseren van huisvestingsmogelijkheden voor arbeidsmigranten en in welke omvang en vorm deze huisvesting wordt toegelaten. Om belanghebbenden hierover te informeren wordt er op donderdag 11 oktober een informatiebijeenkomst gehouden.

Leefomstandigheden arbeidsmigranten

In 2008 heeft de gemeente een beleid vastgesteld over de huisvesting van arbeidsmigranten. Dit beleid moet worden vernieuwd. Dit is nodig vanwege gewijzigde omstandigheden. Steeds meer arbeidsmigranten zijn nodig om onze economie draaiende te houden. Er komen daarom meer arbeidsmigranten naar Nederland, en ook naar Weert.

Het beleid moet ervoor zorgen dat de leefomstandigheden voor de buitenlandse werknemers van een algemeen aanvaard niveau zijn. Dat wil zeggen dat ze hier moeten kunnen verblijven conform de wettelijke normen en een gewaarborgde veiligheid. De gekozen huisvesting moet niet ten koste gaan van de ruimtelijke kwaliteit in de omgeving of afbreuk doen aan het woongenot in de bestaande leefomgeving.

Ter inzage

De beleidsnota ligt voor inspraak ter inzage tot en met 24 oktober 2018. Het plan is ook digitaal beschikbaar via de website van de gemeente Weert: www.weert.nl/arbeidsmigranten.

Informatiebijeenkomst

Op donderdag 11 oktober 2018 om 19.30 uur vindt in de Boskamer van het stadhuis, Wilhelminasingel 101 een informatiebijeenkomst plaats over de beleidsnota. Wil je hieraan deelnemen? Meld je dan aan door een e-mail te sturen naar [email protected]. Telefonische kan ook via 0495-575 221. Naar verwachting wordt de beleidsnota op 19 december 2018 vastgesteld door de gemeenteraad.

🔔 Heb je feedback of een nieuwstip? Vul het contactformulier in.

📰 Ontvang je de gratis nieuwsbrief al? Schrijf je gratis in.

Deel dit bericht
4 reacties