Huisvesting arbeidsmigranten

Momenteel worden op het terrein van de voormalige Van Horne Kazerne, Horne Quartier, tijdelijk arbeidsmigranten gehuisvest. Dat is niet de bedoeling volgens de gemeente Weert die inmiddels maatregelen heeft getroffen.

De SP had tijdens de commissievergadering Ruimte vragen gesteld over de huisvesting. Volgens hen worden in gebouw 34 van het kazerneterrein zo’n 80 arbeidsmigranten gehuisvest afkomstig uit Letland en Bulgarije. Ook in gebouw 33 zou een onbekend aantal buitenlandse werknemers zijn gehuisvest.

De gemeente Weert is al sinds eind 2017 in gesprek over de huisvesting van arbeidsmigranten op het kazerneterrein. Er was door de verhuurder een Omgevingsvergunning aangevraagd voor de huisvesting van arbeidsmigranten. Die vergunning zal niet worden verleend zo maakte wethouder Van Eersel bekend. Sterker nog, er is ook een ‘last onder bestuursdwang’ uitgereikt.

Last onder bestuursdwang

Afgelopen week is een ‘last onder bestuursdwang’ uitgereikt aan de huurder en eigenaar van de panden op het terrein. Last onder bestuursdwang is een zogenaamde herstelsanctie. Een herstelsanctie is géén boete, maar is een maatregel die gericht is op het beëindigen van een overtreding en het herstellen van een rechtmatige situatie. Het is niet toegestaan om arbeidsmigranten te huisvesten op het kazerneterrein en dus moeten ze vertrekken.

De eigenaar en huurder krijgen nu twee weken de tijd om een zienswijze in te dienen. Daarna besluit het college van burgemeester en wethouders of er daadwerkelijk bestuursdwang moet worden toegepast. Daarna krijgen de huurder en/of eigenaar vier weken de tijd om verweer te voeren. Uiteindelijk moeten de arbeidsmigranten op 19 juli zijn vertrokken.

Maar Van Eersel gaf aan dat het zover niet zal komen. Er vindt inmiddels goed overleg plaats tussen de betrokken partijen en de gemeente. De last onder bestuursdwang is uitgereikt omdat het college van B&W taakstellend wil zijn.

Nieuw beleid

De gemeente Weert realiseert zich ook dat de arbeidsmigranten ergens naar toe moeten. Er is immers werk voor hen in Weert. De buitenlandse werknemers zijn niet alleen op het kazerneterrein gehuisvest, maar ook elders in diverse panden in Weert. De gemeente Weert is daarom bezig met het vormen van een nieuw beleid rondom de huisvesting van arbeidsmigranten om zo tot een passende oplossing te komen zonder dat er overlast ontstaat.