Ruim 8 miljoen mensen kunnen vanaf dinsdag 1 maart aangifte inkomstenbelasting doen over 2021. De Belastingdienst heeft al ...

Vanaf maandag 31 januari worden, verspreid over de maand februari, ca. 530.000 aanslagbiljetten met de gemeentelijke- en waterschapsbelastingen ...

Elk jaar wordt in de gemeente Weert bij 134 winkeliers precariobelasting in rekening gebracht in verband met het ...

In 2021 stijgen de meeste gemeentelijke belastingen in Weert met het inflatiepercentage van 1,4 procent. De tarieven voor ...

Bewoners uit Weert die geen lid zijn van een vakbond kunnen terecht bij het belastingspreekuur van Punt Welzijn ...

Bewoners uit Weert die geen lid zijn van een vakbond kunnen terecht bij het belastingspreekuur van Punt Welzijn ...

In Nederland stijgt de onroerendezaakbelasting (ozb) in 2018 met gemiddeld 1,7 %, blijkt uit de jaarlijkse steekproef van ...

Bekijk de cartoon gemaakt door Rim Beckers van www.kartoon.nl. Deze week als onderwerp dat de SP Weert de ...

In de belastingaanslag die Weertenaren vorige week hebben ontvangen zijn per abuis twee tarieven verwisseld. Dit betekent dat ...

De gemeente Weert heeft een zogeheten ‘infographic’ gemaakt waarin wordt uitgelegd waar het belastinggeld aan wordt besteed. Dankzij ...