Cartoon afschaffing belasting

Bekijk de cartoon gemaakt door Rim Beckers van www.kartoon.nl. Deze week als onderwerp dat de SP Weert de naast de precariobelasting ook de hondenbelasting wil afschaffen.