Kwetsbare statushouders leren integreren dankzij ‘lotgenoten’

Stichting Papili ondersteunt 10 mannelijke statushouders.

Het college van B&W stelt maximaal €37.500,- beschikbaar voor de pilot van Stichting Papili voor ondersteuning aan jonge mannelijke statushouders. Deze stichting biedt begeleiding vóór vluchtelingen, dóór vluchtelingen.

In 2022 werd dezelfde pilot gehouden gericht op vrouwelijke statushouders van de gemeente Weert en Cranendonck. De resultaten hiervan zijn succesvol en geven aanleiding tot een vervolg. 

Integreren en participeren

Een aantal jonge mannelijke statushouders in Weert dreigt uit te vallen uit hun inburgeringstraject. Het reguliere aanbod sluit onvoldoende aan op dat wat deze kwetsbare groep nodig heeft. Stichting Papili heeft hun basisprogramma aangepast en toegespitst op deze doelgroep. Met het programma wordt ondersteuning aan 10 kwetsbare mannelijke statushouders geboden. Doel van het programma is dat de mannen na afloop van het programma goed kunnen integreren en participeren in de Nederlandse maatschappij.

Goede resultaten uit eerdere pilot

Wethouder Martijn van den Heuvel: “Uit de evaluatie van de eerste pilot komt naar voren dat deelnemers hebben geleerd hoe om te gaan met hun negatieve ervaringen, het verleden los te laten en doelen te stellen. Hierbij vonden zij er- en herkenning bij elkaar, hadden zij steun aan elkaar en leerden zij dat het goed is om hulp te vragen. Alle deelnemers hebben stappen vooruit gezet. Van de zeven deelnemers uit Weert zijn vier personen toe geleid naar betaald werk, 1 persoon naar een stageplek en 1 persoon naar vrijwilligerswerk. Een persoon bleef helaas onvoldoende gemotiveerd, maar bij deze persoon zijn de sociale contacten wel toegenomen”.

Kwetsbare groepen, aandacht voor trauma’s

Stichting Papili functioneert zowel letterlijk als figuurlijk als vertolker tussen de cultuur van het land van herkomst en Nederland. De ervaringsdeskundige professionals van Stichting Papili kunnen de problematiek waarmee de deelnemers in het traject te maken hebben beter begrijpen en hun eigen ervaring als kracht inzetten. Doordat ze dezelfde ‘taal’ spreken en zijn opgegroeid in eenzelfde cultuur, is de drempel laag voor deelnemers om hun problematiek te bespreken.

Het Papili-programma is een methode om statushouders te helpen integreren in de Nederlandse maatschappij. Het programma richt zich op kwetsbare groepen statushouders en heeft daarbij aandacht voor de nare, negatieve ervaringen van deze personen. De ondersteuning vindt plaats in groepsverband, mede met inzet van erkende methodieken. Naast de ervaringsdeskundige professionals helpen de statushouders elkaar en worden ook vrijwilligers ingezet.