Fusie Belgische buurgemeenten

Regio – De burgemeesters van de Belgische buurgemeenten Hamont-Achel, Neerpelt en Overpelt hebben laten weten dat ze een fusie van hun gemeenten willen laten onderzoeken. Op basis van de gezamenlijke gesprekken die zij daarover voerden vormen een gezonde basis en goede wil om een fusie te doen slagen. Maar zeker is de fusie nog niet. Vooral het effect op de bestuurskracht en de schaalgrootte willen de burgemeesters grondig onderzoeken.

De drie Belgische gemeenten vroegen inmiddels bij monde van de burgemeesters aan Prof. dr. Johan Ackaert (Universiteit Hasselt), die reeds heeft toegezegd, om samen met de gemeentesecretarissen de voor- en nadelen van een eventuele fusie in kaart te brengen. De Vlaamse overheid ziet fusies van gemeenten als een belangrijke oplossing voor een eventueel tekort aan lokale bestuurskracht. Gemeenten die dit jaar nog beslissen te fuseren kunnen bovendien rekenen op een behoorlijke financiële bonus.

De burgemeesters willen niet fuseren om te fuseren. Wel wensen zij alle opties die kunnen leiden tot een krachtiger lokaal bestuur in het belang van hun inwoners grondig onderzocht te zien. Zo zal het debat over een eventuele fusie op basis van objectieve argumenten kunnen gevoerd worden.

Uiteraard worden ook de gemeenteraden op de hoogte gehouden van vorderingen van het onderzoekstraject van de begeleidingsgroep o.l.v. Prof. Dr. Johan Ackaert. Er zal aan de begeleidingsgroep gevraagd worden op zeer regelmatige basis alle fracties samen te roepen om hen te informeren over de vordering van hun werkzaamheden en over hun bevindingen. Het zijn uiteindelijk de gemeenteraadsleden die zullen moeten beslissen over deze voorbeeldstellende fusie.

Tenslotte zullen, alvorens enige beslissing genomen zal worden, ook de inwoners uitvoerig geïnformeerd en gehoord worden. Het gaat tenslotte om hun toekomstige gemeente. De fusie zal ook in de regio Cranendonck en Weert gevolgd worden. De Nederlandse gemeenten werken op diverse vlakken samen met de bovengenoemde Belgische gemeenten. Denk hierbij aan natuurgebied Kempen-Broek en de spoorlijn tussen Hamont en Weert.