Brinkman gemeentesecretaris

Het College van B&W van de gemeente Weert heeft besloten om met ingang van 1 maart Bertus Brinkman te benoemen tot waarnemend Gemeentesecretaris en Algemeen Directeur. Hij volgt Marc Knaapen op die de organisatie verlaat. Dhr. Brinkman is reeds directeur Bedrijfsvoering en Dienstverlening binnen de gemeente Weert.

Dhr. Brinkman focust zich op drie opdrachten: de algehele aansturing van de organisatie. Het sturen op de ingezette organisatieontwikkeling WinD. En tot slot het opstarten van de procedure voor de definitieve invulling van de functie Gemeentesecretaris/Algemeen Directeur.

Dhr. Brinkman is geboren op 3 oktober 1955. Hij is ruim twee jaar werkzaam binnen de gemeente Weert. Daarvoor was hij Gemeentesecretaris in Veldhoven. Ook in Leidschendam-Voorburg vervulde hij die rol. Daarnaast heeft hij management ervaring in diverse andere gemeenten zoals Sittard-Geleen, Tilburg en Rotterdam. Naast zijn werk geeft hij trainingen aan mensen die met hun team of voor zichzelf willen werken aan hun inspiratie en persoonlijke effectiviteit. Brinkman: “De verbinding zoeken tussen passie en talenten is de drive in mijn dagelijks werk. Het is een mooie uitdaging de functie van Algemeen Directeur en Gemeentesecretaris als waarnemer op te pakken.”