Hospice verhuist vrijdag

In verband met de verbouwing van het Franciscus Hospice, verhuist het hospice op vrijdag 17 februari a.s. tijdelijk naar het kazerneterrein in Weert. Een gedeelte van het onderofficiershotel – welk belangeloos aan het bestuur van de Stichting Eerbied voor het Leven ter beschikking is gesteld door de Horne Quartier (HQ groep) – is hiervoor geschikt gemaakt.

De kwaliteit van zorg zal op dezelfde voet worden voortgezet. Alle benodigde voorzieningen zijn aanwezig. De ingang van het gebouw bevindt zich aan de Nelissenhofweg (poort parkeerterrein), volg verder de borden met ‘Franciscus hospice’. De planning is dat eind november de verbouwing van het Hospice aan de Doolhofstraat gereed is.

In oktober 2003 werd de eerste bewoner in het Franciscus Hospice te Weert opgenomen. Er is indertijd door velen hard gewerkt aan de verbouwing van het pand aan de Doolhofstraat om een hospice te realiseren waar bewoners, maar ook hun naasten zich thuis voelen. En dat is gelukt!

Echter tijden veranderen en de wensen van de bewoners ook. Waar het huis in 2003 voldeed aan de wensen van de bewoners, worden nu verschillende tekortkomingen bemerkt. Om bewoners en naasten de zorg en aandacht te kunnen blijven bieden op een wijze die past binnen de tijdsgeest, is besloten het pand grondig onder handen te nemen. Het oude pand wordt verbouwd en er zal een nieuwe vleugel gerealiseerd worden. Alle gastenkamers worden voorzien van een eigen toilet en badkamer met aansluiting op de tuin en er wordt een ontspanningsruimte gerealiseerd. Ook komt er meer opslagruimte en een extra ontmoetingsruimte voor familie en naasten.

Dankzij deze vernieuwingen wordt het comfort van de bewoners verhoogd, de privacy voor bewoners en naasten vergroot en de zorg ondersteunende faciliteiten voor vrijwilligers en het zorgpersoneel verbeterd. Dit alles komt de kwaliteit van de zorg voor de bewoners van het hospice ten goede. En is het hospice helemaal klaar voor de toekomst!

Bezoekadres: Franciscus Hospice, Kazerneterrein, Ingang Nelissenhofweg, 6006 NS Weert
Het postadres blijft ongewijzigd: Franciscus Hospice, Doolhofstraat 14, 6001 XZ Weert