Hoe Berecht U?: vonnis brandpremie

In deze rubriek legt een van de advocaten van Hoeberechts Advocaten regelmatig een concrete rechtsvraag voor. Daarna mag u aangeven hoe u als rechter daarover zou oordelen. U mag natuurlijk ook ander commentaar geven. Vandaag volgt het vonnis van de rechter die over de zaak oordeelde.

Na de rechtsvraag van Henk van Wel van Hoeberechts Advocaten weten we inmiddels hoe enkelen van U zouden berechten.

Brand! is de premie wel op tijd betaald?

Lees de rechtsvraag via: http://iwdg.nl/2pNEYpz

Hier volgt het vonnis van de rechter:

Volgens de rechter in hoger beroep (http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHARL:2017:137) waren de polisvoorwaarden duidelijk over de vraag wanneer de premie uiterlijk betaald moest worden, namelijk per de eerste van de maand. Er kon zelfs nog zonder nadelige gevolgen uiterlijk binnen 30 dagen daarna betaald worden. Daarna is er echter geen dekking en die dekking gaat pas weer in op de dag nádat de verzekeraar alle verschuldigde bedragen heeft ontvangen.

De rechter overweegt nog dat dit bij een particulier die geen beroep of bedrijf uitoefent anders ligt. Voor hen geldt dat er pas sprake kan zijn van schorsing van de dekking na een vergeefse aanmaning tot betaling met een termijn van 14 dagen. Maar volgens de wet mag daarvan bij ondernemers in de polisvoorwaarden worden afgeweken, wat hier ook is gebeurd.

De door ASR per post gezonden nota d.d. 27 augustus 2012 herinnerde er enkel aan dat de premie tijdig betaald diende te worden en daarom konden de vennoten daaraan geen vertrouwen hebben ontleend op een nieuwe respijttermijn.

Het maakt ook niet uit of de opdracht om de premies te betalen vóór of na de brand is gedaan. Het staat vast dat het bedrag op 29 augustus 2012 door ASR is ontvangen, op de dag van de brand. Volgens de polisvoorwaarden ging de dekking pas één dag daarna weer in.

De brand treft de vennoten weliswaar zwaar, maar daar staat tegenover dat zij het zelf zijn die tijdige automatische incasso van de premie onmogelijk hebben gemaakt en bij ontdekking daarvan niet alsnog onmiddellijk hebben betaald.

ASR hoefde dus niets te betalen en de vennoten werden in de proceskosten veroordeeld.