[Hoe Berecht U?] In deze rubriek legt een van de advocaten van Hoeberechts Advocaten regelmatig een concrete rechtsvraag voor. Daarna mag u aangeven hoe u als rechter daarover zou oordelen. U mag natuurlijk ook ander commentaar geven. Op vrijdag volgt dan het vonnis van de rechter die over de zaak oordeelde.

Deze week legt Henk van Wel een rechtsvraag voor over arbeidsrecht

Delven van bitcoins op de werkvloer

Joep is sinds 2011 bij Insolventia systeembeheerder tegen een maandsalaris van € 3.750,– bruto. In september 2017 ontdekt Insolventia dat Joep zich tijdens werk mogelijk bezig houdt met het delven van bitcoins. Na het ontdekken van een in de serverruimte geïnstalleerde bitcoin-machine, wordt Joep op non-actief gesteld.

Na nader onderzoek wordt Joep een dag later op staande voet ontslagen. As redenen daarvoor worden vermeld:
1. Regelmatig grootschalig gebruik van hun computersysteem voor prive-doeleinden, namelijk het maken en handelen in bitcoins
2. Handelen in strijd met voorschriften uit personeelshandboek en protocol inzake internetgebruik
3. Blootstelling van het bedrijf aan gevaren van buitenaf ( virus, hacken en gijzeling )
4. Diefstal (kosten van energie alleen al zijn begroot op € 2.100,–) en
5. Misbruik van positie binnen de onderneming, waardoor het vertrouwen onherstelbaar is beschadigd.

Joep laat het er niet bij zitten. Hij gaat naar de kantonrechter en vordert: 1. Een transitievergoeding van € 8.886.—2. Een vergoeding wegens onregelmatige opzegging van € 9.330,– nu de geldende opzegtermijn niet in acht genomen is en 3. een billijke vergoeding van € 50.000,-.

Joep betwist dat dat er sprake is van een dringende reden voor ontslag op staande voet. De verwijten zijn hem onvoldoende duidelijk. Prive-gebruik van het wifi-netwerk was toegestaan. Gevaren van buitenaf waren er niet: de bitcoinmachine stond los van het bedrijfsnetwerk en kon de bedrijfsvoering niet schaden. Het was weliswaar op het wifi-netwerk van Insolventia aangesloten, maar dat netwerk is door de hardwarematige firewall niet gekoppeld aan het bedrijfsnetwerk zoals dat operationeel werd gebruikt. Energieverbruik was er niet of nauwelijks. Van diefstal was zeker geen sprake. Er heeft zich verder nooit iets verwijtbaars voorgedaan en het werk van Joep heeft er niet onder geleden, zo stelt Joep. De zwaarste sanctie van ontslag op staande voet was in dit geval veel te zwaar. Daarvan valt de werkgever een verwijt maken en daarom past ook een billijke vergoeding van € 50.000,–.

Hoe berecht U?

Heeft Joep recht op de drie door hem gevorderde posten?

Later deze week het vonnis.

3 REACTIES

  1. Ontslag lijkt me terecht. Van een systeembeheerder mag 100% integriteit worden verwacht. Ontslag op staande voet lijkt me echter overdreven in dezen

  2. De geminede bitcoins lijken me eigendom van de baas. Met infrastructuur en energie van de baas gedolven. Er was geen toestemming om op deze manier infrastructuur en energie van de baas in te zetten en bij te dragen aan het resultaat van de onderneming. Op staande voet lijkt me alleen dan van toepassing als de opbrengst in bitcoins aantoonbaar in eigen zak is gestoken (en niet bij bv de personeelsvereniging terecht gekomen is). In dat geval geen recht op de gevorderde posten. Kan dit niet aangetoond worden dan is het ongeoorloofde inzet van bedrijfsmiddelen. In dat geval lijkt me op staande voet niet van toepassing en lijken me 2 van de drie vorderingen terecht.

Comments are closed.