Onlangs heeft de Tweede Kamercommissie voor Infrastructuur en Milieu met de verantwoordelijk Staatssecretaris overleg gevoerd over de treinverbinding tussen Weert en het Belgische Hamont / Antwerpen. Uit het overleg is naar voren gekomen dat men in Den Haag enige argwaan heeft en dat het een politiek schaakspel betreft.

Kamerlid Martels (CDA) vroeg aan staatssecretaris Dijksma om het Rijk wel of niet wil meebetalen aan de spoorverbinding zodat er tussen Weert en Antwerpen personentreinen kunnen gaan rijden. Volgens Martels is de Belgische overheid bereid om 120 miljoen euro vrij te maken voor o.a. het elektrificeren van het spoor tussen Mol en Hamont. De gemeente Weert en Provincie Limburg hebben reeds toegezegd dat ze 6 miljoen euro willen investeren om het traject tussen Weert en Hamont te elektrificeren.

Als reactie op de vraag van Martels geeft D66-Kamerlid Dijksma een waarschuwing: “De elektrificatie van de lijn in België klinkt heel charmant. Ik zou het ook toejuichen als personenvervoer mogelijk gemaakt kon worden vanuit België richting Weert. Maar volgens mij is de achterliggende agenda van de Belgen om die lijn aan te leggen, uit te breiden en te elektrificeren opdat uiteindelijk toch die IJzeren Rijn voor goederenvervoer vanuit Antwerpen ontstaat”.

Staatssecretaris Dijksma gaf aan dat er in België nog geen exacte duidelijkheid of besluitvorming over de investeringen van 120 miljoen euro. Het Nederlandse deel is een regionale aangelegenheid. Als de provincie Limburg van mening is dat ze dit belangrijk vindt, moet ze er zelf prioriteit aan geven.

Dijksma beaamt dat het mogelijk maken van personenvervoer mogelijk een onderdeel is van het her-activeren van de IJzeren Rijn. Ten aanzien van dit traject wacht het Rijk op een haalbaarheidsstudie van Vlaanderen.

“Voordat je op zo’n dossier gaat schaken, moet je altijd wel heel goed weten waar het einde van het bord is. Mogelijk zit dat in Antwerpen, zal ik alvast maar zeggen”, aldus Dijksma.

43 REACTIES

 1. O nee? Ik houd mij al sinds 1999 bezig met dit dossier en ken zo goed als alle details. Je kunt veel van me zeggen, het niet met me eens zijn, maar niet dat ik de geschiedenis niet ken!

 2. Het leuke(?) van het schaakspel is de mogelijkheid tot eindeloze remises!
  Tot iemand de hand reikt! > In de politiek?: Hahaha etcetera!

 3. Gemakkelijke reactie. Als de gemeente de troefkaart in handen had zou ik je gelijk geven. Alhoewel, je haalt specifiek Van Reij aan. Vanwege zogenaamde daadkracht corruptie goedpraten? Volgens mij is dit stadsbestuur op een nettere manier flink aan de weg aan het timmeren…

 4. Ik denk dat de beste oplossing voor dit hele (stilaan lachwekkende) verhaal is helemaal vergeten en, als je personenvervoer wilt tussen Weert en nabij liggende Belgische plaatsen, een snelbusverbinding. Lijkt mij een stuk goedkoper en waarschijnlijk maak je daar ook nog eens alle milieuverenigingen blij mee.

 5. Mw. Dijksma heeft helemaal gelijk. Hoofdprioriteit van de Belgen is het goederenvervoer. Personenvervoer is voor hen een volstrekte bijzaak. Dat is toch volstrekt duidelijk!

  Als men in Weert zo nu en dan in een (grotendeels lege) trein naar Antwerpen wil gaan zitten, dan zul je met z’n allen op de koop toe moeten nemen dat de rode loper voor goederenvervoer wordt uitgelegd.

  Overigens is Dijksma geen D66-kamerlid. (Ik weet niet waar dit bericht vandaan komt). Zij is demissionair staatssecretaris namens de PvdA.

 6. Een snelbus (wat mij betreft gratis) is een mooie pilot. Eerst eens kijken wie er gratis met de bus naar Hamont wil.

 7. mmmmh 120.000.000, laten we dat eens in 20 jaar willen terugverdienen, dan is dat 6 miljoen per jaar, laten we eens 5 dagen in de week rijden, dat is ca 260 dagen per jaar, dus dat kost 23.000 euro per dag. Laten er 200 reizigers (retour) zijn per dag dan is dat 115 euro per persoon.
  Dan is de NL kant nog niet gedaan en dan zijn er natuurlijk nog kosten om het zaakje in bedrijf te houden.
  Ik denk niet dat het storm loopt op de kaartjes. Start dan maar eens met een diesel loc….

 8. De NMBS (Belgische spoorwegen) wil maar wat graag gaan rijden. Een haalbaarheidsonderzoek heeft ook uitgewezen dat de verbinding rendabel zal zijn. Men rekent op 600 reizigers per dag, ook omdat Weert – Hamont pas de derde spoorverbinding tussen Nederland en België zal vormen en zowel het openbaar- als wegvervoer in Belgisch noord-Limburg al jaren zwaar verwaarloosd is.

  De treinen staan nu twintig minuten stil in Hamont, in die tijd kun je gemakkelijk op en neer naar Weert. Om te beginnen met diesel mag wat mij betreft ook. Maar ook daar blijkt Dijksma haar poot stijf te houden en niet met de laatste benodigde landelijke bijdrage over de brug te komen. dat wordt dan weer niet genoemd in het bericht…

 9. Geen gebruik maken van bestaande infrastructuur maar inzetten op bussen over de weg. Ik begrijp niet hoe dat aansluit bij de duurzaamheidsvisie van D66…

 10. Lucht vervoeren is niet duurzaam. Het geld dat hiervoor bestemd is kan beter worden geïnvesteerd in echt duurzame initiatieven.

  Daar heeft D66 tal van ideeën over. Die broodnodig zijn.

 11. Uit onderzoek van de Belgische spoorwegen blijkt dat 6000 reizigers per dag gebruik zouden willen maken van de verbinding. Voor een rendabele exploitatie zijn er 4000 nodig… Geen lucht vervoeren maar mensen!

  Vervoer per spoor kan wegen ontlasten en in dit specifieke geval versterkt Weert als treinstation omdat het een overstapplaats wordt.

 12. De belangrijkste methode om goederenvervoer tegen te houden is de lijn enkelspoor laten. Zodra de Belgen over verdubbeling zouden beginnen dan is de gedachte duidelijk.

  Overigens zijn de Belgisch Limburgse gemeenten het net zo oneens met goederenvervoer als we dat in Nederland zijn. België heeft een prima alternatief voor goederenvervoer en dat is de Montzenroute die vlak onder Nederlands zuid-Limburg doorvoert. Voldoende capaciteit, enkele jaren geleden volledig gemoderniseerd en het is maar 50 kilometer ‘om’ ten opzichte van de IJzeren Rijn.

  De Vlamingen en met name de Antwerpse havenbaronnen hebben echter liever geen spoorlijn die over Waals grondgebied voert. Ik vindt dat een nogal zwak argument om dan maar de IJzeren Rijn over Nederlands grondgebied weer in gebruik te nemen.

  Mocht die IJzeren Rijn er dan toch ooit komen, dan alleen met een tunnel onder Weert door.

  Kortom, tussen personentreinen en goederenvervoer zitten nog heel wat stappen waar we zeker de vinger bij aan de pols moeten houden. Maar geen personenvervoer willen uit angst voor de goederentrein is te voorzichtig wat mij betreft en dwarsboomt onnodig kansen voor Weert.

  We vinden met z’n allen dat er dingen mis zijn in onze stad. Met name de winkelleegstand is een doorn in het oog. Onderzoek wijst uit dat Weert onder twee ‘groepen’ meer bezoekers kan trekken en dat zijn ouderen en Belgen. Laten we deze kans daarom vooral niet laten liggen.

 13. Is de visie van D66 dan heilig? Je hebt tegenwoordig elektrische bussen, dus dat hoeft geen probleem te zijn. En je kunt bestaande wegen gebruiken. Het enige is dat je de kortste weg neemt en niet een halte in iedere straat. Gewoon 1 stop in iedere plaats, net als een trein.

 14. Jij woont zeker niet naast het spoor Jeroen. meer goederentreinen hoeft van mij niet en dat ligt zeker in het verschiet! Dus in mijn ogen blijft Dijksma gelijk hebben, zonder nou direct een fan van hem te worden.

 15. 6000 per dag? Stel voor de helft Weertenaren en de helft belgen. 3000 Weertenaren per dag, iedere dag weer. Dat is 6% van de bevolking, lijkt me onwaarschijnlijk veel. (Ja er zullen er ook uit de omgeving komen, maar dan nog)

 16. Dijksma is een mevrouw. Ik woon vlak langs de Ringbaan. En bijna bovenop de benzeenpijleiding tussen Geleen en de Rotterdamse haven. Veilig transport van gevaarlijke stoffen geldt niet alleen voor het spoor. Geen goederenvervoer via de IJzeren Rijn door Weert tenzij dat het via een tunnel kan zoals in Zevenaar.

 17. Ik verzin geen rapporten. Vervoersbedrijven onderzoeken dit soort zaken om te kijken of iets rendabel is. Als ze dat niet zo zou blijken te zijn dan kan ik me niet voorstellen dat ze eraan willen beginnen.

 18. Ik doelde op bestuurlijke daadkracht, niet op corruptie. De inwoners van Roermond kiezen nog steeds massaal op Van Rey, dat geeft aan dat hij gezien wordt als een krachtig bestuurder die dingen voor elkaar krijgt.

 19. Ik doelde op bestuurlijke daadkracht, niet op corruptie. De inwoners van Roermond kiezen nog steeds massaal op Van Rey, dat geeft aan dat hij gezien wordt als een krachtig bestuurder die dingen voor elkaar krijgt.

 20. vroeger ging transport met paard en wagen
  geen last van lastige treinverbindingen, vervelende rondwegen en pijpledingen.
  vroeger was de bevolking ook erg arm, lag de gemiddelde leeftijd op 55 etc etc
  Willen we welvaart dan is transport nodig.
  Als ik de reacties lees , lees ik nog net niet : ik wil geen transport.
  ik lees wel: geen transport in mijn back yard.
  Helaas er zal altijd een back yard de klos zijn.

 21. Ik zou toch met een kritische blik naar dat rapport kijken, wat komen die 6000 mensen hier dan doen in Weert? En hoeveel van die 6000 zijn er dan uit hun auto gelokt (die kan al tot in Weert komen).

  Ik denk ook dat de meeste Belgen in Weert afgevoerd moeten worden naar het ziekenhuis met een hartaanval, als ze horen wat een treinkaartje in Nederland kost… Mochten ze verder willen reizen.

 22. Ik heb 2 vragen aan u, naar aanleiding van veilig vervoer van gevaarlijke stoffen.
  De eerste vraag heb ik u al eens ooit gesteld (maar geen antwoord op gekregen).
  Hoe zit het met gevaarlijke stoffen via het spoor door een tunnel (bv de door u aangehaalde tunnel van Zevenaar)?
  Veel goederen via het spoor zijn gevaarlijke stoffen. Mogen deze goederen, net als over de weg, ook niet door een tunnel? Dan denk ik dat er nooit een spoortunnel zal komen in Weert.
  De tweede vraag heeft niets met bovenstaand stuk te maken, maar met de door u aangehaalde Benzeen-pijpleiding (als we het hebben over veilig transport van gevaarlijke stoffen).
  Worden de bomen op deze leiding op de Kazernelaan nog gerooid?
  Het is namelijk verboden om bomen te hebben staan op deze Benzeen-pijpleiding. Mocht deze leiding door wortels knappen (net als de waterleidingen in Weert), dan worden de kosten van de milieuramp en gigantische boete op de gemeente Weert verhaald.

 23. Het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg en over het spoor door een tunnel is gangbaar. Uiteraard dient dat aan strenge eisen te voldoen. Over de weg mogen de hoogste klasse gevaarlijke chemische stoffen namelijk enkel via speciale routes vervoerd worden die te herkennen zijn aan een oranje bord met zwarte stip en pijl. Per spoor in tunnels moeten deze ook voldoen aan eisen zoals beton dat een bepaalde tijd tegen vuur kan, lekdichtheid, monitoringssystemen enz. Mocht de IJzeren Rijn opnieuw in gebruik genomen worden en mocht er dan een tunnel gebouwd worden dan is de overheid zelfs verplicht om deze tunnel aan bepaalde Europese eisen te laten voldoen. Lang verhaal waar ik verder niet op in zal gaan. Regeltjes en technisch. Voor wat betreft de pijpleiding, voor zover ik weet lopen hier nog (gerechtelijke) procedures over. Zal iets van de lange adem zijn. Veel bomen, bijvoorbeeld die aan de Kazernelaan, stonden er al vóórdat de pijpleiding er lag. Mochten de bomen gerooid moeten worden dan zullen er fikse vergoedingen betaald dienen te worden want bomen hebben een waarde, dienen getaxeerd te worden en je verkijkt je erop hoe duur een boom, uitgedrukt in geld, is.

 24. Dank u voor de uitleg.
  Wat de IJzeren Rijn tunnel in Weert betreft, zal deze dus zo duur uitvallen, dat die er nooit zal komen en de IJzeren Rijn gewoon bovengronds door Weert zal denderen.

 25. Dat men hier nog serieus tijd in steekt. Echt ambtenarij, en maar de discussie heropenen. Laat eerst eens een Mercedes sprintertje van 8 personen ieder uur rijden en doe dat een pilot voor een jaar. Wedden dat het onrendabel is. België werkt gewoon naar de cijfers toe dat het rendabel is. Busje plus paar chauffeurtjes. Dan mag België dat betalen. Anders kappen met die onzin.

 26. Ik twijfel er niet aan, dat je correct citeert. Maar ik twijfel op basis van mijn boerenverstand aan de cijfers. Dit soort rapporten wordt niet zelden zonder bijbedoelingen geschreven, ook wanneer het een zgn onafhankelijk buro betreft. Wiens brood men eet…

 27. Misschien niet zomaar alles wat in een rapport staat geloven of een deel uit een rapport halen zonder de context? Je bent politicus, dus je zou, net als ik vanuit mijn oude beroep, moeten weten dat cijfers zonder de volledige context, niets zeggen. Het bekende verhaal dat ca 10% van de ongevallen wordt veroorzaakt door bestuurders die hebben gedronken. Dat betekent dus dat 90% wordt veroorzaakt door nuchtere chauffeurs. laten we dus maar allemaal gaan drinken voor het rijden.

 28. U weet toch ook wat er gebeurt is of gaat gebeuren met het spoortraject Roermond-Venlo.
  Gedeputeerde Mackus zijn reactie daar op, is een “voor wat hoort wat” reactie.
  Ik heb Weert al een keer een kleine pion in deze genoemd.
  Straks zijn zoveel partijen van de NEE naar de JA kant gekropen, dat Weert helemaal alleen, in een verlaten woestijn, NEE staat te schreeuwen.
  Die goederen IJzeren Rijn gaat er komen, ooit. Hopelijk kan de NEE partij(en) het zo lang mogelijk tegen houden, zo lang dat ik het niet meer mee maak.

 29. O ik maak me niet druk hoor. Als mensen een vraag stellen probeer ik netjes antwoord te geven. Vind ik zelfs leuk om te doen.

 30. Het volume aan personenvervoer gaat vermoedelijk om twee man en een muizenkop. Hier vele miljoenen op kapot te slaan zal vermoedelijk niet in verhouding staan tot de toegevoegde waarde die het zal opleveren. Als het onderzoek aantoont dat er dagelijks 200-300 forenzen gebruik van zouden kunnen maken staat dit nog steeds niet in verhouding van het te investeren bedrag. Misschien de lijn compleet opheffen en verwijderen lijkt mij een veel zinvollere oplossing dan misplaatst sentiment door te zetten.

 31. Dat er in België een issue is tussen Vlamingen en Walen is een thema waar wij ons fijn buiten moeten houden. Als er een alternatief is met maar 50 km omrijden zou dat de hele discussie plat slaan. Gewoon die IJzeren Rijn discussie sluiten en we gaan over tot de orde van de dag.

 32. Maar wat gebeurt er als die 4.000-6.000 reizigers per dag er geen gebruik van maken. Hoe reizen die mensen nu dan ?

 33. Met deze redenering was de eerste weg nooit aangelegd. Mogelijkheden trekt ook reizigers aan. Belgen kunnen makkelijk naar Roermond en Eindhoven ook trekpleisters. Weert staat al jaren volledig stil in ontwikkeling. Dat wordt schrijnend duidelijk als je regelmatig in Roermond en Eindhoven komt. Er zal dus iets moeten gebeuren. Die verbinding alleen is ook niet genoeg maar moet samen gaan met een meer ondernemende houding van bewoners, bedrijfsleven en politiek

 34. De ijzeren rijn is een must. Aangezien de A67 bijna iedere dag aantoont het verkeer niet te kunnen verwerken. Als de goederen met de trein naar bijv. Venlo vervoert zouden worden, levert dat vele voordelen op. Oa veel minder files, dus goed voor de economie, milieu, minder ongelukken enz.

Comments are closed.