Realisatie treinverbinding Weert-Antwerpen kan goedkoper

Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, Vivianne Heijnen, heeft vandaag in een brief benadrukt dat een goede openbaar vervoer verbinding tussen economische gebieden in de grensregio’s van groot belang is en zij graag wil bijdragen aan de verbetering hiervan. Heijnen heeft speciale aandacht besteed aan de verbinding tussen Weert, Hamont, en Antwerpen, waarvan zij nog altijd de kansen inziet.

Nieuw onderzoek

In 2022 heeft de staatssecretaris toegezegd om een gedegen onderzoek te laten uitvoeren naar de infrastructuurvereisten om een treinverbinding tussen Weert, Hamont en Antwerpen te realiseren. Dit onderzoek heeft nu verrassende resultaten opgeleverd. Eerder schatte ProRail de benodigde investeringen op een bedrag tussen de 50 en 150 miljoen euro, maar de nieuwe analyse wijst uit dat dit maximaal 88 miljoen euro zal bedragen.

Scherper kijken

Deze nieuwe analyse heeft als uitgangspunt genomen om scherper te kijken naar de werkelijke behoeften om veilig personenvervoer mogelijk te maken, terwijl er een balans wordt gezocht tussen het bieden van kwalitatief hoogwaardige reismogelijkheden en de daarmee gepaard gaande kosten. Het advies is ontstaan na overleg met betrokken partijen, waaronder de provincie Limburg, de gemeente Weert, ProRail, NMBS, Infrabel en reizigersverenigingen, om een realistisch en breed gedragen beeld te creëren.

Belgisch spoorsysteem tot aan Weert

De meest kansrijke oplossingsrichting om een directe treinverbinding tussen Antwerpen, Hamont en Weert te realiseren, en dit tegen de laagst mogelijke kosten, is een variant waarbij het volledige Belgische spoorsysteem, inclusief tractie en beveiliging, wordt aangelegd tot aan station Weert. De geraamde kosten voor deze oplossing variëren tussen de €47 en €88 miljoen (inclusief btw), maar deze bedragen omvatten niet de eventuele inpassingsmaatregelen, zoals geluids- en trillingsbeperkingen, of het behoud van het Natura2000-gebied. De kosten voor deze maatregelen zijn nog niet definitief vastgesteld.

Nieuwe spoorbrug noodzakelijk

Een van de kostbare maatregelen die nodig zijn, is de aanleg van een nieuwe spoorbrug. Dit blijkt noodzakelijk om de dienst tussen Antwerpen, Hamont en Weert soepel te laten verlopen, waarbij internationale treinen niet op andere treinen hoeven te wachten, en vice versa. Hierdoor is er voldoende tijd om in Weert te keren zonder hinder voor andere goederen- of passagierstreinen. De aanleg van Belgisch spoorsysteem blijkt voordeliger dan overschakelen naar het Nederlandse spoorsysteem na de grens. Hoewel de totale kostenraming nu lager is dan eerder geschat, gaat het nog steeds om aanzienlijke uitgaven om de verbinding Weert-Hamont-Antwerpen te realiseren.

Exploitatiebijdrage

Naast de infrastructuurinvesteringen is ook een exploitatiebijdrage vereist. De Belgische vervoerder NMBS schat het exploitatietekort op €1 miljoen per jaar, met de verwachting dat het merendeel van de reizigers vanuit Vlaanderen naar de Brainportregio zal reizen.

Den Haag nu aan zet

Heijnen heeft afgesproken om samen met de provincie Limburg en de gemeente Weert de resultaten te bespreken met de Belgische partners. Dit om het belang van de Vlaamse reizigers voor dit project te benadrukken. Ondanks de demissionaire status van het kabinet en de beperkte financiële middelen, benadrukt de staatssecretaris het belang van dit gesprek. De uiteindelijke beslissing over de verdere stappen voor de OV-verbinding Weert-Hamont-Antwerpen zal in handen zijn van het nieuwe kabinet en de Tweede Kamer.

De uitkomsten van het onderzoek kun je vinden via: https://iwdg.nl/3PKWOqN (PDF)