Positieve begroting 2018 Weert

Algemeen Economie Reageer 2 min. leestijd

Het college van B&W heeft vandaag de gemeenteraad een begroting 2018 met een positief saldo aangeboden. Dat bedrag is in 2018 € 495.330,-. Ook de meerjarenbegroting 2019-2021 laat een structureel positief beeld zien. De gemeenteraad spreekt zich op woensdag 1 november uit over deze begroting. Dat gebeurt tijdens de raadsvergadering die om 13.00 uur begint.

In het begin van de bestuursperiode 2015-2018 werd het bestuur geconfronteerd met financiële tegenvallers en de gevolgen van de economische crisis. Daarom is het ombuigingsprogramma ‘Kiezen met Visie’ ontwikkeld en door de gemeenteraad vastgesteld. Dat is nog in uitvoering. Wethouder Martijn van den Heuvel: “Doordat het gemeentebestuur heeft ingezet op ombuigingen aan het begin van deze bestuursperiode kan Weert nu profiteren van het economisch herstel. Het is weer mogelijk te investeren in onze mooie stad. Tegelijkertijd hebben we ervoor kunnen zorgen dat de lasten voor de inwoners niet zoveel hoeven te stijgen als eerder gedacht.

Veel maatregelen

De begroting 2018 maakt het mogelijk te investeren in de stad, in de meest ruime betekenis. Naast alle reguliere werkzaamheden wordt de komende jaren extra geïnvesteerd in o.a.:
– de aanpak van armoede,
– cultuur (uitvoeren routeplanner cultuur en exploitatie museum),
– versterking van de centrumfunctie van de binnenstad,
– het openbare gebied (wijkpark Fatima, Stadspark, trottoirs, Maaspoort),
– toezicht en handhaving.

Voorstel tarieven 2018

Zoals in het voorjaar in de Kadernota door de gemeenteraad is vastgelegd, stelt het college voor het tarief van de onroerend zaakbelasting (OZB) voor 2018 met 1,5% te verhogen. Eerder was een verhoging met 3 procent gepland. De totale stijging van de tarieven (incl. rioolheffing en afvalstoffenheffing) is 1,83%.

Bekijk de volledige begroting: www.weert.nl/begroting

🔔 Heb je feedback of een nieuwstip? Vul het contactformulier in.

📰 Ontvang je de gratis nieuwsbrief al? Schrijf je gratis in.

Deel dit bericht
Geef reactie