Nederweert – De gemeenteraad van Nederweert stelde op dinsdag 8 november de begroting 2023 met meerjarenbegroting vast. Wethouder Jorik Franssen ...

Elk jaar maakt het kabinet een begroting, genaamd de Miljoenennota. Hierin staat hoeveel geld de regering krijgt. En ...

Cranendonck – Op 1 en 2 november 2021 bespreekt de raadscommissie het voorstel voor de begroting 2022-2025 van ...

Het college van B&W heeft op 29 september de begroting 2022 aangeboden aan de gemeenteraad. Voor het eerst sinds jaren is ...

Het college van burgemeester en wethouders heeft de begroting opgemaakt. Een begroting die onder moeilijke omstandigheden tot stand ...

Het college van burgemeester en wethouders presenteert een sluitende begroting voor 2020. Door tegenvallende ontwikkelingen in het gemeentefonds ...

Het college van B&W heeft vandaag de gemeenteraad een begroting 2018 met een positief saldo aangeboden. Dat bedrag ...

Het Weerter college van B&W heeft de gemeenteraad een begroting met een positief saldo voor de komende jaren ...

Onlangs startte Ibrahim Doslu een petitie voor het behoud van de bewaakte fietsenstalling in Weert. Vandaag werden de ...

Het college van Burgemeester en Wethouders biedt vandaag de begroting 2015 aan de gemeenteraad aan. Door diverse tegenvallers ...