Op maandag 13 november heeft de gemeenteraad van Weert de begroting 2024 vastgesteld. Na in totaal 12 uur ...

Het college van B&W heeft op 5 oktober de begroting 2024 aangeboden aan de gemeenteraad. Opnieuw een begroting ...

Cranendonck – Volgend jaar trekt het college van burgemeester & wethouders van de gemeente Cranendonck extra geld uit ...

Nederweert – De gemeenteraad van Nederweert stelde op dinsdag 8 november de begroting 2023 met meerjarenbegroting vast. Wethouder Jorik Franssen ...

Elk jaar maakt het kabinet een begroting, genaamd de Miljoenennota. Hierin staat hoeveel geld de regering krijgt. En ...

Cranendonck – Op 1 en 2 november 2021 bespreekt de raadscommissie het voorstel voor de begroting 2022-2025 van ...

Het college van B&W heeft op 29 september de begroting 2022 aangeboden aan de gemeenteraad. Voor het eerst sinds jaren is ...

Het college van burgemeester en wethouders heeft de begroting opgemaakt. Een begroting die onder moeilijke omstandigheden tot stand ...

Het college van burgemeester en wethouders presenteert een sluitende begroting voor 2020. Door tegenvallende ontwikkelingen in het gemeentefonds ...

Het college van B&W heeft vandaag de gemeenteraad een begroting 2018 met een positief saldo aangeboden. Dat bedrag ...