Vervolg voor ‘Kansrijk in de Wijk’

(Foto’s) Het project Kansrijk in de Wijk van de gemeenten Weert, Nederweert, Risse Groep, Werk.Kom en Prio Verve krijgt een vervolg! Versie 2.0 van dit gezamenlijke project heeft als doel mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt (opnieuw) te laten instromen in het arbeidsproces. Door deel te nemen aan het project krijgen kandidaten o.a. weer werkritme en leren ze omgaan met werkdruk en werktempo.

Leefbaarheid in de wijken

De kandidaten die deelnemen aan Kansrijk in de wijk 2.0 leveren een bijdrage aan de participatiesamenleving en tegelijk verbeteren zij de leefbaarheid in de wijken. Ze zijn aanwezig in de wijk, dichtbij de burger, en zorgen ervoor dat de omgeving er schoon uitziet. Ook ondersteunen ze bij het mogelijk maken van burgerinitiatieven. Zo assisteren ze met het onderhoud van rolstoelen en scootmobiels bij uitleenpunten, onderhouden jeu de boules banen en helpen bij de aanleg van Samentuinen. Het gaat uitsluitend om werkzaamheden die additioneel van aard zijn, waardoor er geen sprake is van verdringing op de arbeidsmarkt. In de toekomst wordt bekeken welke aanvullende activiteiten deelnemers kunnen uitvoeren, zoals werkzaamheden in en om het huis van hulpbehoevende inwoners. Daarnaast wordt bekeken of er instanties zijn die zich willen aansluiten bij dit project.

Kansrijk in de maatschappij

Kandidaten die deelnemen aan het project verkleinen hun afstand tot de arbeidsmarkt, waardoor de kans op doorstroom naar een betaalde baan groter wordt. Verder worden de kandidaten ondersteund bij het zoeken naar werk en krijgen ze de ruimte om te solliciteren. Ook statushouders worden nadrukkelijk betrokken bij Kansrijk in de Wijk zodat ze de Nederlandse taal beter leren. De kandidaten worden dus -letterlijk- kansrijker op de arbeidsmarkt!

Feestelijke aftrap

Op woensdag 25 oktober vond de feestelijke aftrap van Kansrijk in de wijk 2.0 plaats. De deelnemende kandidaten gingen aan de slag met het aanplanten van een haag in de Samentuin aan de Laurierstraat in Nederweert. Ze werden hierbij geassisteerd door wethouder Geraats van Nederweert, wethouders Sterk en vd Heuvel van Weert en enkele buurtbewoners. Tevens vond ook de officiële contractondertekening plaats door de deelnemende partijen en vertelden enkele kandidaten over hun positieve ervaringen met het project.