Zusters starten burgerinitiatief

(Foto’s) De gemeente Weert heeft het Fonds Burgerinitiatieven ingesteld. Daarmee kunnen burgers eenmalige bijdragen ontvangen voor goede initiatieven die ze zelf ontplooien.

Een mooi voorbeeld daarvan: de zusters Birgittinessen in de Maasstraat gaan maaltijden verzorgen voor mensen met een kleine beurs. Dinsdag werd de eerste maaltijd voor deze doelgroep bereid. De gegadigden werden via de Voedselbank geselecteerd. De zusters kookten, stelden hun ruimte beschikbaar en serveerden de maaltijd aan mensen in armoede. Wethouder Martijn van den Heuvel kwam de eerste keer meehelpen en mee-eten.

Elke eerste dinsdagavond van de maand serveren zij voor 25 personen een maaltijd. De pilot duurt 12 maanden.

Idee?

Heb jij als inwoner een goed initiatief om samen met anderen de leefbaarheid en sfeer in jouw wijk, buurt of dorp te verbeteren? Is dit een nieuw idee dat nog nergens in Weert is uitgevoerd? Misschien kun je ook subsidie krijgen. Op de website van de gemeente vind je meer informatie: www.weert.nl/burgerinitiatieven.