Steun voor overbelaste gezinnen

(Foto’s) Sinds kort kunnen gezinnen in de gemeente Weert die overbelast zijn, een beroep doen op Buurtgezinnen.nl. De gemeente is hiervoor een samenwerkingsovereenkomst aangegaan met Buurtgezinnen.nl, een onafhankelijke stichting die opvoedondersteuning biedt aan overbelaste gezinnen.

Initiatiefneemster orthopedagoog Leontine Bibo. “In iedere gemeente wonen gezinnen die overbelast zijn. Problemen als werkeloosheid, ziekte, schulden, relatieproblemen etc. stapelen zich op en worden steeds zwaarder. En dan lukt het niet meer om op ieder moment voldoende tijd en aandacht aan de kinderen te besteden. De kinderen worden hiervan de dupe. Hun groei en ontwikkeling komen in gevaar en soms zelfs hun veiligheid. Dit kan er uiteindelijk toe leiden dat kinderen uit huis worden geplaatst. Het doel van Buurtgezinnen.nl is, om het aantal uithuisplaatsingen in Nederland terug te dringen. Samen met de gemeente wil Buurtgezinnen.nl er voor zorgen dat kinderen veilig en gezond kunnen opgroeien in hun eigen gezin.”

Hoe werkt het?

Gezinnen die overbelast zijn (vraaggezinnen) worden gekoppeld aan gezinnen in de buurt die ondersteuning willen geven (steungezinnen). Steunouders zijn ervaren ouders, die graag een ander helpen. Zij gaan het vraaggezin ontlasten door te ondersteunen bij de opvoeding. Het vraaggezin en steungezin maken onder leiding van Buurtgezinnen.nl samen afspraken over de inhoud van deze ondersteuning.

Die ondersteuning kan bijvoorbeeld bestaan uit de kinderen naar zwemles of sport brengen, ze af en toe een weekend, middag of avond opvangen of een rustige huiswerkplek bieden. Maar ook een vaste dag in de week naar school of het kinderdagverblijf brengen, meegaan naar ouderavonden, helpen bij het vieren van de verjaardag of meedenken over de schoolkeuze.

Een steungezin wordt voor een langere periode de steun en toeverlaat voor een vraaggezin op het gebied van de opvoeding van de kinderen. Welke ondersteuning een steungezin biedt en hoeveel tijd het gezin erin steekt, is afhankelijk van de gemaakte afspraken. De ondersteuning kan ook veranderen in de loop van de tijd.

Leontine Bibo

Buurtgezinnen.nl is opgericht door orthopedagoog Leontine Bibo die als crisispleegouder te maken kreeg met de gezinnen waar pleegkinderen vandaan komen. Keer op keer vroeg zij zich af: waarom is de zaak zo uit de hand gelopen? Had de uithuisplaatsing van dit kind niet kunnen worden voorkomen als er eerder passende hulp voor de ouders was geweest? Hier ligt de oorsprong van Buurtgezinnen.nl.

Marion Heijmans

Marion Heijmans treedt in Weert op als coördinator voor Buurtgezinnen.nl. “Ik ben ervan overtuigd dat gezinnen elkaar veel te bieden hebben en dat ze daar veel plezier en geluk aan kunnen beleven. Niet voor iedereen is het even gemakkelijk deze steun in hun leven te organiseren en te houden. Daar mogen wij ons voor inzetten. We begeleiden de gezinnen 2 jaar met als doel een warm en waardevol contact tussen de gezinnen te doen groeien wat nog lang na ons kan doorgaan. Er zijn al vele prachtige voorbeelden waar we heel blij van worden en ons sterkt in de overtuiging dat buurtgezinnen een schot in de roos is.”

Aftrap bij Brownies en Downies

Zondag vond bij Brownies en Downies de officiële opening plaats van buurtgezinnen. Wethouder Paul Sterk verrichtte het officiële startmoment en sneed daarbij een taart aan die iedereen mocht komen proeven.

Meer informatie: www.buurtgezinnen.nl