Na de rechtsvraag van Henk van Wel van Hoeberechts Advocaten weten we inmiddels hoe enkelen van U zouden berechten.

Hier volgt het vonnis van de rechter:
De rechter in hoger beroep (http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHAMS:2017:2965) veroordeelde de werkgever inderdaad om aan Joep nog 9 maanden extra loon te betalen, van dezelfde omvang als het gemiddelde loon over de eerste 3 maanden.

Joep had zich immers niet neergelegd bij de beslissing van de werkgever om hem niet meer op te roepen en meermalen erop aangedrongen om in de gelegenheid te worden gesteld om (in ieder geval) nog een maand te mogen werken. Die bereidheid om te werken heeft Joep later nog eens herhaald.

Joep heeft dus steeds aangegeven zijnerzijds bereid te zijn zijn verplichtingen na te komen, maar de werkgever heeft hem daartoe niet in staat gesteld. Zonder duidelijk aan te geven waarom dan niet, wat Joep had mogen verwachten.

In artikel 7: 628 BW staat, dat een werknemer recht op loon behoudt, indien hij de overeengekomen arbeid niet heeft verricht door een oorzaak die in redelijkheid voor rekening van de werkgever hoort te komen. Dat is hier het geval. Dat recht op loon wordt hier dus vermoed 135,58 uren per maand te zijn op basis van artikel 7:610 b BW.

De werkgever werd dus veroordeeld om aan Joep nog over 9 maanden loon te betalen, ook al had Joep in die maanden niet gewerkt.

16 REACTIES

 1. Dus “Joep” kreeg geld voor niet geleverde prestaties. Prima systeem. En dan werken advocaten mee aan deze onrechtvaardigheid?

 2. Prima. Als jij het rechtvaardig wordt als iemand voor niet geleverde prestaties moet betalen dan mag je van mij die mening houden. Eens kijken als ze jou willen laten betalen voor iets dat, contract of geen contract, niet is geleverd. Ik zeg nergens dat het wettelijk niet zou kloppen. Ik geef alleen mijn mening over iets wat ik onrechtvaardig vindt. Misschien durf jij je mening ook te geven. En dan niet over mij maar over het onderwerp.

 3. De werkgevers hebben altijd meer macht dan werknemers. Ze kunnen beslissen je aan te nemen of te ontslaan. Dit is een compensatie. En terecht.

 4. Je zegt het zelf al, als de werkgever meer macht zou hebben dan de werknemer zou hij niet hoeven te betalen. En los van wat wettelijk is, voor mij is het onrechtvaardig als iemand moet betalen voor niet geleverde diensten, in dit geval arbeid.

 5. Lees het eerste artikel nog eens door. De werkgever heeft het contract niet ontbonden, hij heeft alleen aangegeven dat hij Joep niet meer op zou roepen. Nergens in dat artikel staat dat is vastgelegd dat hij Joep een minimum aantal uren per maand zou oproepen. En voor wat betreft mijn deskundigheid, Ik heb nooit aangegeven dat ik deskundig was, zal dat ook nooit doen, zelfs niet als het over iets gaat waar ik voor ben gekwalificeerd. Ik geef MIJN mening, niets meer en niets minder. Daar mag je het mee eens zijn of niet, maar als je aangeeft van niet, dan wel gefundeerd graag en niet alleen maar iets in de geest van je snapt het niet of je praat onzin.

 6. Het blijft iets tussen 2 mensen. Als ik wil werken voor mcdonalds, en mijn baas wil dat mc donalds sterft. Dan heb ik als werknemer een probleem.

 7. Als je werkt voor een baas en je doet je werk zo slecht dat de klanten wegblijven dan heeft je baas als werkgever een probleem.
  Bijna alles is naar tenminste 2 kanten uit te leggen.

 8. IDD goed lezen. Er is hem meegedeeld dat vanaf 16 september hij niet meer zou worden opgeroepen. Er staat nergens dat hij is ontslagen. Een oproep contract betekent nu eenmaal dat je wordt opgeroepen als je nodig bent. En blijkbaar heeft de werkgever ingeschat dat hij voor de nog openstaande duur van het contract niet meer zou worden opgeroepen.

 9. Dat is wat Joep beweerde. Kijk eens bij 3.6.2 van het vonnis. Daar bepaald de rechter dat de werkgever heeft besloten Joep op non actief te zetten en tot einde overeenkomst niet meer op te roepen. Dat is iets anders dan ontslag. Het ging daar in deze zaak ook niet om. Het ging er om vast te stellen of Joep, na 3 maanden wel te zijn opgeroepen, recht had op betaling voor de andere 9 maanden van het gemiddelde van die eerste 3 maanden ook al werd hij niet meer opgeroepen en verrichtte hij dus geen werkzaamheden. En dat is waar ik zeg dat het wettelijk misschien wel klopt, maar dat het indruist tegen wat ik rechtvaardig vind (dus mijn mening, niet ieders mening). Hopelijk is dit duidelijk genoeg geweest.

 10. Het arbeidsrecht is zoiets als een verkeerslicht. Het is groen, oranje of rood. Bij rood hoor je te stoppen en doe je dat niet dan kost dat soms geld. Dat kun je onrechtvaardig vinden maar betalen doe je toch! Dat kun je dan wel naar 2 kanten uit willen leggen maar dat zal helaas maar zelden leiden tot kwijtschelding van de boete. Ik vindt het overigens goed dat sommige werkgevers zo af en toe als voorbeeld worden gesteld voor de rest. Helaas hebben we ook in Weert werkgevers die denken dat ze boven de wet staan (namen noemen is hier niet gewenst, maar die heb ik wel).

Comments are closed.