Vernieling verkiezingsborden

De afgelopen week heeft DUS Weert moeten constateren dat er tot tweemaal toe een verkiezingsbord is vernield van de nummer 7 van onze kandidatenlijst mevrouw Najat Karime. Het gaat om de locaties Dries en Graafschap Hornelaan.

“We zijn als DUS Weert verdrietig en boos dat zoiets in onze gemeente gebeurt. Temeer omdat het hier gaat om het democratisch recht van ieder individu om zich in te zetten voor de lokale politiek. Mevrouw Karime streeft, net als DUS Weert, naar een inclusieve samenleving waarin mensen elkaar insluiten in plaats van uitsluiten”, aldus DUS die haar steunt in haar streven.

De komende week zullen de verkiezingsborden worden hersteld. DUS Weert spreekt de hoop uit dat er sprake is geweest van een incident. En hoopt dat deze, en alle andere borden, verder ongemoeid zullen worden gelaten.