Nederweert – De gemeenteraad van Nederweert heeft op 5 juli een voorbereidingsbesluit genomen voor veertien overschrijdingssituaties op het gebied van fijn stof in het buitengebied. Samen met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat werkt de gemeente aan structurele oplossing om de uitstoot van fijnstof terug te dringen.

Wat houdt een voorbereidingsbesluit in?

Door het nemen van een voorbereidingsbesluit geeft de raad aan dat ze van plan is om binnen een jaar het bestemmingsplan buitengebied aan te passen. Om te voorkomen dat er binnen dat jaar ontwikkelingen plaats vinden die niet passen in het nieuwe bestemmingsplan, bevriest de raad het bestemmingsplan.

Duurzame oplossing

Nederweert wil het bestemmingsplan aanpassen omdat de uitstoot van fijn stof van 14 knelpuntbedrijven in Nederweert gevolgen kan hebben voor de gezondheid van omwonenden. De gemeente is in gesprek met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat om hier een duurzame oplossing voor te zoeken. Om te voorkomen dat er in de tussentijd investeringen worden gedaan, die niet passen in een nieuw bestemmingsplan, bevriest de raad de huidige situatie.

Voor welke bedrijven geldt het voorbereidingsbesluit?

De gemeenteraad heeft het voorbereidingsbesluit genomen voor 14 knelpuntbedrijven fijnstof in Nederweert. Een knelpuntbedrijf is een bedrijf dat meer fijn stof uitstoot dan is toegestaan ten opzichte van omliggende woningen. De lijst van bedrijven is gebaseerd op zogenaamde NSL-lijst van december 2017 van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en op basis van recente gegevens.

Wat betekent dit voorbereidingsbesluit voor bedrijven?

Het voorbereidingsbesluit geldt voor maximaal 1 jaar vanaf 6 juli 2018.Tijdens dit jaar is het niet toegestaan het gebruik van aangegeven gronden en bouwwerken te wijzigen of laten wijzigen voor:
a) toename van het aantal dieren binnen de hoofdcategorieën kippen, kalkoenen of eenden;
b) de vervanging binnen de hoofdcategorieën kippen, kalkoenen of eenden van een diercategorie door een diercategorie met een hogere emissiefactor voor zwevende deeltjes (fijnstof, PM10) bij een gelijkwaardig huisvestingssysteem;
c) de omschakeling binnen de hoofdcategorieën kippen, kalkoenen of eenden van een huisvestingssysteem naar een huisvestingssysteem waarbij dieren worden gehouden overeenkomstig een biologische productiemethode.

Het voorbereidingsbesluit geldt niet als bedrijven technieken toepassing waardoor de uitstoot van fijnstof omlaag wordt gebracht naar de grenswaarde waardoor het bedrijf geen fijnstof knelpunt meer vormt. In september vindt een gezamenlijk overleg plaats met de knelpuntbedrijven, gemeente en het ministerie.