Met het plaatsen van tijdscapsules met daarin ‘dromen’ van kinderen is maandag 2 juli een feestelijk moment bereikt bij de nieuwbouw van Kennis- en Expertisecentrum (KEC) Weert aan de Beatrixlaan. Wethouder Paul Sterk had speciaal voor deze gelegenheid een gedicht geschreven dat hij ter plekke declameerde.

KEC Weert is het nieuwe onderkomen van onderwijspartijen het Palet, Widdonckschool Weert (onderdeel van de Aloysius Stichting) en de Wijnberg, in samenwerking met De Mutsaersstichting.

Over de totstandkoming ervan is lang gepraat. Winnaars zijn vooral kinderen en jongeren die het beste op hun plek zijn in het speciaal basisonderwijs of het speciaal (voorgezet) onderwijs. Voorheen moesten ze met leerlingenvervoer naar Leudal, Roermond of Venlo. Nu het KEC bijna gereed is, hebben ze de mogelijkheid om in eigen stad naar school te gaan, nog even in dependances, straks in een gloednieuw gebouw.

De nieuwbouw is ver klaar. De ingebruikstelling is begin 2019. Nu al is te zien dat het gebouw gekenmerkt wordt door vooral veel licht. Er komen ruime klas- en praktijklokalen en een eigen sportzaal.

In de voor het verre nageslacht bedoelde capsules zijn ‘droom’-tekeningen van kinderen gestopt. Wat is hun droom voor de toekomst als je pakweg 70 jaar verder kijkt? De capsules werden tijdens de feestelijke bijeenkomst gevuld door de kinderen, hermetisch afgesloten en tenslotte ingemetseld. Dit laatste uiteraard door de kinderen zelf, die daarvoor een warm applaus van de aanwezigen kregen.

Lees de voordracht van wethouder Sterk (PDF)

https://iwdg.nl/2Ku5UK1

2 REACTIES

  1. Als de medische wetenschap zich goed ontwikkeld dan maken we dat openen over 70 jaar nog mee 🙂

Comments are closed.