Geen extra maatregelen tijdens kermis

Burgemeester Heijmans van Weert heeft inmiddels gereageerd om de aanhouding van de terreurverdachten in Weert.

Heijmans: “Er zijn vanavond in Weert 7 verdachten aangehouden vanwege een zeer ernstige verdenking dat zij vergevorderd waren in het voorbereiden van een terroristische aanslag. Ik heb hierover vandaag nauw contact over gehad met de politie en het OM. Ik kan u nu het volgende mededelen. Er is geen relatie tussen de aanhouding van de verdachten en de kermis in Weert”.

“De kermis gaat morgen gewoon van start zoals gepland. De verdachten zijn weliswaar in Weert aangehouden maar hun plannen waren niet op Weert gericht. Géén van de verdachte is uit Weert afkomstig. Er zijn op dit moment dan ook geen extra maatregelen noodzakelijk. Morgen gaan wij gewoon onze gebruikelijke veiligheidsmaatregelen nemen. Deze maatregelen zoals camerabewaking en roadblocks worden jaarlijks genomen. Dit jaar zijn onze roadblocks zelfs een lust voor het oog doordat ze door street-art artiesten worden aangepast aan de sfeer van de kermis”.

De burgemeester gaat ervan uit dat bezoekers en inwoners vanaf morgen komen genieten van de kermis. Hij sluit zich aan bij de woorden van NCTV en de minister en spreekt zijn waardering uit voor de professionaliteit van de politie en alle betrokken partijen.