Weert is een nieuwe coöperatieve energievereniging rijker. Op dinsdag 18 september bekrachtigden WeertEnergie en Eneco Wind b.v. hun eerdere samenwerking met de oprichting van de co-operatieve vereniging Nieuwe Energie Weert (N.E.W.).

De nieuwe coöperatie gaat zich bezighouden met het opwekken van lokale groene stroom in de gemeente Weert. Denk daarbij aan wind-energie en zonne-energie. Eneco Wind b.v. en WeertEnergie zullen binnen deze nieuwe coöperatie daartoe samen projecten opstarten die ze afzonderlijk niet zouden kunnen ontwikkelen. Hiermee geeft de coöperatie N.E.W. mede invulling aan de lokale energietransitie en de ambitie van de gemeente Weert om in 2050 energieneutraal te zijn. Dit betekent dat er dan net zoveel duurzame energie wordt opgewekt als dat er wordt verbruikt.

De coöperatieve vereniging N.E.W. komt niet uit de lucht vallen, maar is een vervolg op de samenwerkingsovereenkomst die WeertEnergie en Eneco vorig jaar in oktober hebben ondertekend. “Bij de ontwikkeling van het Windpark Weert werken we intensief samen en dat bevalt goed. Om een rol te kunnen blijven spelen in de lokale energietransitie is het belangrijk om samen op te trekken en zo van elkaars kennis en ervaringen gebruik te kunnen maken,” vertelt Peter Gloudi, voorzitter van WeertEnergie.

Ook Eneco onderstreept het belang van samenwerken. Arnold Spek van Eneco: “We zetten weer een concrete stap in de energietransitie van Weert. Door deze initiatieven van onderop kunnen we samen een grote verandering tot stand brengen. Wij zetten onze ervaring daar graag voor in.”

3 REACTIES

  1. Als ze de panelen overal zo leggen ruim 80 graden zuid zuid west als op de Bochelterweg dan zal het weinig rendement gaan geven. de termijn voor het terug verdienen van deze installatie gaat langer duren dan 10 jaar. Nog steeds, al jaren is het dak van het nieuwe gemeentehuis LEEG en maar stroom kopen voor de grondwarmte kracht centrale.

Comments are closed.