Sinds twee weken bestrijdt de gemeente Weert intensief de ratten in de wijk Moesel. Er wordt door twee ongediertebestrijders in huizen en daarbuiten gecontroleerd op de aanwezigheid van ratten. In de geplaatste vallen zijn tot nu toe geen ratten aangetroffen. Dit is zoals verwacht. Ratten zijn slimme beesten en laten zich meestal pas na enkele weken vangen.

Medewerkers van de Reinigingsdienst Weert hebben 50 huisbezoeken uitgevoerd in de omgeving van de Saksen Weimarstraat. Op de plekken waar bewoners aanwezig waren is gecontroleerd op de aanwezigheid van ratten. Als daar aanleiding voor was, zijn er vallen geplaatst. Deze zijn in de dagen daarna gecontroleerd. Ook is de bewoners steeds gevraagd of zij ratten gezien of zelfs gevangen hebben. Daarnaast is er uitgebreid voorlichting gegeven over welke maatregelen de bewoners zelf kunnen nemen om ratten tegen te gaan. In de komende weken wordt de intensieve inzet voortgezet.

Rat of muis?

Ook vanuit andere delen van Weert zijn meldingen ontvangen over ratten. Elke melding wordt door de gemeente nagegaan. De ongediertebestrijders nemen dan contact op en gaan ter plaatse. Het blijkt echter niet altijd om ratten te gaan. Vaak is aan de uitwerpselen te zien dat het om muizen gaat. De gemeente gaat in haar communicatie wijzen op de verschillen tussen (sporen van) muizen en ratten.

Geen gif

De gemeente Weert heeft meldingen ontvangen waaruit blijkt dat iemand actief rattengif verkoopt aan Weertenaren. Particulieren mogen geen gif gebruiken. Ook de gemeente mag bij de bestrijding van ongedierte geen gif gebruiken. Het gebruik van gif kan ernstige nadelige effecten hebben voor (huis)dieren!

De gemeente adviseert niet in te gaan op verkoop van rattengif. Rattenbestrijding door de gemeente is gratis. Medewerkers van de gemeente Weert of van de Reinigingsdienst Weert zijn altijd als zodanig herkenbaar.

1 REACTIE

Comments are closed.