Aansluiting bij Regenboogsteden

Meer sociale acceptatie, weerbaarheid en veiligheid van homo’s, lesbiennes, biseksuelen, transgenders en intersekse personen (LHBTI).

Sinds 2015 maken het rijk en de 41 grote steden in Nederland zich daar hard voor via de ‘Regenboogsteden’. Doordat Roermond en Weert de krachten hebben gebundeld, kunnen zij zich nu ook daarbij aansluiten. Vrijdag 12 oktober, een dag na Coming Out Day, tekenden beide gemeenten daarvoor de intentieverklaring.

Het is helaas nog steeds nodig dat gemeenten extra aandacht besteden aan de LHBTI-gemeenschap. Zowel Weert als Roermond hebben daar de afgelopen jaren al hard aan gewerkt, en ook in de nieuwe coalitieprogramma’s heeft het diversiteitsbeleid een belangrijke plek gekregen.

Samen lukt het wél

Wethouder Marianne Smitsmans van Roermond: “Het was mij een doorn in het oog dat Roermond geen deel uitmaakte van de Regenboogsteden, alleen maar omdat we daarvoor niet voldoende inwoners hadden. Gelukkig dacht Weert daar net zo over en hebben we slim de krachten gebundeld. Daar was de minister gevoelig voor en we hebben sámen met Weert de bijbehorende intentieverklaring ondertekend.”

Wethouder Geert Gabriëls van Weert: “Als je ziet hoeveel activiteiten er in Weert en Roermond georganiseerd worden in het kader van LHBTI-acceptatie, dan is het logisch dat we beiden aansluiten bij het landelijke beleid rondom Regenboogsteden. Daar hebben we ons dan ook hard voor gemaakt bij het Ministerie. Het is vooral een waardering voor de inwoners van Weert en Roermond die zelf actief bijdragen aan het organiseren van deze activiteiten, zoals bijv. binnenkort in Weert tijdens ‘Weert Respecteert’.

LHBTI-beleid versterken

Het regenboogproject is een initiatief van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De aangesloten steden ontvangen jaarlijks € 20.000,- van het rijk. Weert en Roermond verdelen dat geld. Daarmee kunnen zij investeren in preventie en bestrijding van discriminatie en het lokale beleid versterken. Het is ook de bedoeling dat zij kleinere gemeenten in hun regio inspireren om het eigen LHBTI-beleid te versterken.

Ondertekening

De ondertekening vond vandaag plaats in Gouda. Namens Roermond zette wethouder Pleyte zijn handtekening. Voor Weert deed wethouder Gabriëls dat.

Foto door: Rinske Bijl

X