Foto via: Shutterstock - ter illustratie

Nederweert – De schokkende beelden die Animal Rights maakte in Limburgse kippenstallen hebben op veel mensen diepe indruk gemaakt. De Partij voor de Dieren stelt vragen aan het College van GS hoe het mogelijk is dat dit soort toestanden nog steeds voorkomen, en waarom er door de overheid maar zo weinig wordt gecontroleerd. Toch kan het zelfs zo zijn dat de gefilmde toestanden niet illegaal zijn. Daarom moeten de regels veranderen, en ook het Limburgse landbouwbeleid.

Ook de inspecties op brandveiligheid laten veel te wensen over: de beelden lieten een stal zien waarin ratten ongehinderd aan elektrische leidingen konden knagen. Dat kan anders door de elektra in een apart compartiment te concentreren, een maatregel die officiële instanties aanbevelen en waar de Partij voor de Dieren al meermaals om heeft gevraagd. Want nog steeds breken er met de regelmaat van de klok grote branden uit.

De beelden van kale, stervende en dode dieren in de stallen hebben op veel mensen diepe indruk gemaakt. Toch wordt er in deze bedrijfstak jaarlijks maar 5% van de bedrijven op dierenwelzijn gecontroleerd. En de getoonde toestanden zijn strikt gezien niet eens allemaal illegaal.

Pascale Plusquin, fractievoorzitter Partij voor de Dieren: “Dat dit soort toestanden nog steeds voorkomen is onbestaanbaar. De beelden van Animal Rights kunnen niet zonder gevolgen blijven. Wij vragen om meer en geintegreerde controles, waarin ook wordt gekeken naar de toestand van luchtwassers. Die veroorzaken vaak veel meer fijn stof en stank dan volgens de opgave van de fabrikanten – dat heeft het ministerie ook al toegegeven.”

Maar het belangrijkste is dat het Limburgse landbouwbeleid verandert, waarin de gangbare intensieve veehouderij tot nu toe vrij spel heeft en veel subsidie krijgt van de provincie. Plusquin: “Wij willen de huidige massieve ongerichte steun omzetten in een transitiefonds naar een duurzame en diervriendelijke veehouderij. Er staat veel op het spel bij de komende verkiezingen”

1 REACTIE

  1. De politiek gaat weer vragen stellen……over horrorstallen….deze vragen werden ook al in de jaren 1960, 1970, 1980, enz enz en in 2010 en 2018 gesteld….en zullen ook nog in 2020, 2030, 2040 enz nog gesteld worden. Dat geldt ook voor vragen over voetbal hooligans, gekken die hulpverleners aanvallen, verkeershufters, tbs,ers, ….en nog andere…..Deze maatschappelijke ergernissen kun je niet oplossen door vragen te stellen …maar door daden te stellen.!

Comments are closed.