Initiatief voor natuurbegraafbeplaats

Foto: natuur buitengebied Weert

Het college van burgemeester en wethouders verleent in principe medewerking aan Natuurbegraafplaats Weerterland BV voor de realisatie van een natuurbegraafplaats in Weert.

Voordat de plannen definitief kunnen worden goedgekeurd door de gemeenteraad, moet er eerst een bestemmingsplanprocedure worden doorlopen. Volgens de initiatiefnemer neemt de vraag naar begraven in de natuur, vrij van religie, de laatste jaren toe. Op diverse locaties in Nederland zijn natuurbegraafplaatsen tot stand gekomen.

Locatie
Natuurbegraafplaats Weerterland wil de begraafplaats realiseren op een perceel tussen de Herenvennenweg, Kruisbergenweg, Heihuisweg en Kruispeelweg. Dit is een bosgebied met reliëf. In de toekomst wordt het gebied verder ontwikkeld tot een hoogwaardig boslandschap met veel inheemse loofbomen. Op die manier komt een sfeervolle, intieme natuurbegraafplaats tot stand. Er geldt een eeuwige grafrust, dat betekent dat de graven nooit geruimd worden.

Invulling
De graflocaties komen op grote afstand van elkaar te liggen. Die worden enkel gemarkeerd door een eventuele boomschijf met inscriptie. Verder kunnen nabestaanden de graflocatie traceren met behulp van gps-techniek. Graven worden dus niet voorzien van een monument en er wordt geen afwijkende beplanting aangebracht. Zodoende blijft het bos zijn karakter behouden en worden nabestaanden ontlast van verzorging.

Ter hoogte van de entree van de begraafplaats is op het huidige weiland een ontvangstruimte voorzien. Daar kan het afscheid plaatsvinden. Als de omstandigheden zich ervoor lenen, is een afscheid in de open lucht ook mogelijk. Binnen het huidige weiland worden voldoende parkeerplaatsen aangelegd.

De initiatiefnemer is voornemens om de natuurbegraafplaats te schenken aan een natuurorganisatie, mits toegankelijkheid wordt gewaarborgd.

Bezoek voor meer informatie: www.natuurbegraafplaatsweerterland.nl