De door het ministerie van VWS genoemde toename van het personeel in de zorg is positief nieuws, maar is niet voldoende om de nog steeds groeiende zorgvraag op te vangen. In de komende zomerperiode leidt dat tot extra knelpunten in de bezetting. Dat melden De Zorggroep, Proteion en Land van Horne in een gezamenlijk persbericht. De zorginstellingen doen er alles aan om de tekorten op te vangen en terug te dringen, maar vragen ook begrip voor de situatie aan cliënten, familie en mantelzorgers.

Op basis van cijfers van het Centraal Plan Bureau zien we de werkende populatie in Noord- en Midden-Limburg met 23% dalen in 2040 en zien ze bij gelijkblijvende zorgbehoefte een stijging van 65% van mensen die zorg nodig hebben. In de regio Noord- en Midden-Limburg is de huidige vergrijzing al groter dan in de rest van het land waardoor De Zorggroep, Proteion en Land van Horne gedwongen zijn eerder en meer te reageren dan elders in den lande.

“Er zullen fundamentele keuzes nodig zijn over hoe we de zorg voor ouderen gaan inrichten,” vertelt bestuursvoorzitter Marc van Ooijen van De Zorggroep. “Voor nu geldt op sommige plekken al een opnamestop of wordt zorg tijdelijk afgebouwd door bijvoorbeeld in de wijkverpleging alleen medisch noodzakelijke handelingen te verrichten of door afdelingen van verpleeghuizen samen te voegen.”

Wat dit voor cliënten gaat betekenen, zal met iedereen individueel worden besproken. Wiel Ploegman van Proteion “Onze medewerkers doen het maximale om voldoende goede zorg te bieden, maar met de huidige krapte aan personeel en de groeiende zorgvraag, zitten daar grenzen aan.” Steven Han van Land van Horne benadrukt: “Uiteindelijk is het ook onze verantwoordelijkheid om onze medewerkers tegen overbelasting te beschermen en de kwaliteit en continuïteit voor onze cliënten te waarborgen.”

Om de problemen structureel terug te dringen zetten de zorginstellingen in op verdere samenwerking tussen de medewerkers van de verpleeg- en verzorgingshuizen en de wijkverpleging. Daarnaast wordt ingezet op innovatie en arbeidsbesparende technologie. “Tenslotte zullen we de komende jaren ook aan de slag moeten om de zorg en ondersteuning regionaal op een andere manier vorm te geven en daar hebben wij ook de gemeenten en andere partijen uit de domeinen zorg, welzijn en wonen, voor nodig.” aldus de drie bestuurders. “Voor de korte termijn is er in ieder geval voldoende afstemming en overleg op lokaal niveau, zodat cliënten zo min mogelijk last hebben van de krapte.”