De 15 gemeenten in Noord- en Midden Limburg* bundelen hun krachten om samen met Provincie Limburg, Waterschap Limburg en Enexis de uitdagingen uit het Voorstel Nationaal Klimaatakkoord aan te gaan.

De partijen geven de komende periode hun akkoord op de startnotitie. Daarin spreken ze af intensief samen te werken om als regio te verduurzamen. De startnotitie loopt vooruit op de formele ondertekening van het Klimaatakkoord. Gezien de omvang van de opgave wil de regio Noord- en Midden Limburg voortvarend aan de slag.

De regio aan zet

“We moeten als regio aan de slag. We kunnen het voor volgende generaties, en mogelijk al voor onze eigen kinderen, niet verantwoorden om nu niets te doen. We willen niet afwachten en bekijken hoe de toekomst zich ontwikkelt als we niets doen. De startnotitie is een belangrijke eerste stap om een bijdrage te leveren aan de opgave die we samen hebben”, zegt Thijs Kuipers, voorzitter Regionale Energiestrategie Noord- en Midden Limburg.

In de startnotitie leggen de partijen vast hoe zij met elkaar gaan samenwerken om tot een gedragen Regionale Energiestrategie voor Noord- en Midden Limburg te komen en welke stappen hiervoor nodig zijn. Na het vaststellen van de startnotitie is de volgende stap het vaststellen van de uitgangspunten met de belangrijkste stakeholders en de 15 gemeenteraden. Een belangrijk uitgangspunt is dat de regio de opgave samen met de omgeving wil oppakken en dat de winst zoveel mogelijk terug kan vloeien naar de gemeenschap.

Regionale Energiestrategie

Nederland is opgedeeld in 30 regio’s die de afspraken uit het voorstel Klimaatakkoord gaan vertalen in passende maatregelen door samen met provincies, gemeenten, waterschappen, bedrijven, netbeheerders, maatschappelijke organisaties en inwoners een Regionale Energiestrategie op te stellen. Een Regionale Energiestrategie beschrijft welke energiedoelstellingen de regio wil bereiken en op welke termijn. Het geeft inzicht in de mogelijkheden die er binnen de regio zijn voor energiebesparing, het opwekken van duurzame energie, warmte vraag en aanbod en de afstemming hiervan door middel van opslag en infrastructuur.

Nationale Klimaatakkoord

Nederland heeft een grote uitdaging op het gebied van de energietransitie. Dit jaar wordt naar verwachting het nationale Klimaatakkoord ondertekend waarin staat dat Nederland in 2030 49% CO2 moet reduceren. De regio Noord- en Midden Limburg ziet hierin voor haar een belangrijke rol en wil haar verantwoordelijkheid nemen door samen met haar partners een Regionale Energiestrategie op te stellen en bij te dragen aan CO2-reductie.

*Gemeenten Noord- en Midden Limburg: Mook en Middelaar, Gennep, Bergen, Venray, Horst aan de Maas, Venlo, Peel en Maas, Beesel, Leudal, Weert, Nederweert, Maasgouw, Roerdalen, Roermond en Echt-Susteren.

4 REACTIES

 1. Wat wordt het hier belangrijk gemaakt. Alles wat Nederland doet heeft totaal geen invloed op het mondiale klimaat. Zolang grote landen zoals de VS, China, BRD Polen etc niets doen is elke actie hier zinloos.
  Het is ook niet uit te leggen. Nederland moet van het gas af. Duitsland en Belgie gaan juist over op gas. En zo zijn er nog veel meer ?????

 2. Weer een vaag initiatief dat uitblinkt in totale leegte. Met termen als “We moeten iets doen” en “onze kleinkinderen”. De meeste mensen zijn net bevrijd van het juk van de RK kerk om nu overgeleverd te worden aan de milieu kerk zonder dat er een reëel probleem is. Alleen maar angst zaaien over wat er zou kunnen gebeuren. “Door mijn schuld, door mijn schuld, door mij grote schuld”

  Ook hier weten, net als de landelijke overheid, totaal niet waar ze het over hebben. 0 technologische kennis en geen idee waar ze mee bezig zijn. In 2021 moeten er CONCRETE plannen liggen met per wijk een aanpak hoe de boel te verduurzamen. Ik wacht met spanning wel plan er ligt om onze jaren 50 huizen energie 0 te maken.

  Het meest zorgen maak ik me nog dat men in de hysterie onze kostbare natuur gaat opofferen aan zonne panelen en windmolens om daarmee 1% van de energiebehoefte te dekken.

  Als we gewoon een kerncentrale bouwen op Kampershoek is het hele energie probleem van de regio en heel Zuid Nederland opgelost en kunnen we gewoon blijven vliegen en lekker lang douchen (wat we sowieso toch al blijven doen)

 3. Ik zou al je retoriek kunnen weerleggen op basis van wat feitjes uit de praktijk alleen jij doet ook niet aan bronvermelding dus weet niet waar ik moet beginnen. Je jaren 50 huis is overigens nu al prima te verduurzamen, met de maandelijkse bedragen van je energierekening. Grote kans dat er namelijk nog minimaal 10.000 van jouw type woningen in Nederland staat. Seriematige woningbouw moet je ook seriematig renoveren. Die aanpak komt er inderdaad langzaamaan. Geen paniek en gewoon afwachten. Alles komt goed.

 4. Hoe dan en heel concreet? Allemaal theoretisch geneuzel. Er is bijna geen empirisch bewijs dat al die maatregelen werkelijk veel besparing opleveren. De onderzoeken die er wel zijn leveren veel lagere besparingen op dan wordt geclaimd.

  Seriematige aanpak werkt juist NIET. Al die woningen zijn ondertussen verbouwd met op en aanbouwen. Tekeningen kloppen niet, spouwmuren zijn vervuild, balken rusten op plekken waar het niet zou mogen. Al eens een oud huis verbouwd? Het komt gewoon neer op afbreken en nieuwbouw en dat gaat nooit gebeuren. Het is gewoon megalomane hysterie. Men heeft werkelijk geen idee.

Comments are closed.