LWV benadrukt belang treinverbinding

De Limburgse Werkgevers Vereniging benadrukt met kracht het belang van de spoorverbinding Weert-Hamont. In het regeerakkoord van kabinet Rutte-3 is de heropening van het spoor benoemd, doordat de kosten hoger uitvallen staat de verbinding nu echter op losse schroeven.

De verbinding Weert-Hamont is een gedeelte van de IJzeren Rijn. Deze lijn verbindt Antwerpen met het Duitse achterland. Aan de Belgische kant is de elektrificatie van het spoor inmiddels gestart. Onlangs werd bekend dat de kosten van de spoorverbinding waarschijnlijk hoger gaan uitvallen. De Staatssecretaris wil met de Provincie Limburg in gesprek over de verdeling van de kosten en wil in het najaar een definitieve keuze maken.

De LWV acht het van belang dat de verbinding er wel degelijk komt. 10 tot 15% van het verkeer op de A2 komt vanuit België. De verbinding Weert-Hamont levert dus een bijdrage aan het verminderen van de files op het traject Weert-Eindhoven. Middels de verbinding Weert-Hamont is er bovendien een rechtstreekse verbinding naar Antwerpen, waardoor Limburg haar rol als verbindende schakel naar het Europese achterland kan versterken.

LWV directeur Huub Narinx: “Er zijn nog steeds tekorten op de arbeidsmarkt waardoor grensoverschrijdende arbeid voor Limburg van belang is. Een goede OV verbinding is dan ook cruciaal voor de bedrijven in deze regio”.