Oneigenlijk gebruik gemeentegrond

Een gedoogsituatie

In de gemeente Weert wordt er op allerlei locaties door particulieren en bedrijven gebruik gemaakt van grond van de gemeente.

Het meest bekende voorbeeld is dat een bewoner zonder toestemming gemeentegrond in gebruik neemt als tuin, oprit of parkeerplaats. De gemeente gaat met de gebruikers van de grond in gesprek. Het doel is om, daar waar mogelijk, de situatie te legaliseren of om de situatie weer terug te brengen naar hoe het ooit was.

Inventarisatie van locaties

Een adviesbureau heeft in opdracht van de gemeente Weert een inventarisatie gemaakt van circa 655 situaties waarbij gemeentegrond zonder toestemming wordt gebruikt.

Gemeentegrond

Gemeentegrond dient meestal een doel. Vaak ligt onder deze grond een wirwar aan kabels, leidingen en riolering. Bij storingen moet de monteur snel bij de oorzaak kunnen komen. Daarnaast moeten er ook onderhoudswerkzaamheden kunnen worden uitgevoerd. Gemeentegrond is ook belangrijk voor de groenvoorziening in een wijk en daarmee het op peil houden van de biodiversiteit. Daarnaast zijn deze vierkante meters mogelijk ooit nodig bij een herinrichting van de straat. Het is daarom belangrijk om deze grond, waar nodig, in gemeentelijk eigendom te houden. Dat betekent dat er locaties zijn waar de situatie moet worden teruggebracht naar hoe deze ooit was. Daar waar het kan, moeten er juridische afspraken worden gemaakt met de gebruiker van de grond.

Vragen?

Twijfel je zelf of je wel of niet gemeentegrond in gebruik hebt, heb je vragen of wil je afspraken maken over de grond die je in gebruik heht? Neem dan even contact op met de gemeente Weert via 0495-575000. Een medewerker kan je informeren en samen met jou kijken naar een oplossing.

X