Zwaar materieel bij bomenrooi Keent

(Foto’s) In opdracht van de gemeente Weert is maandag een start gemaakt met het rooien van de bomen in de wijk Keent. Het rooien van de bomen is ter voorbereiding voor het vervangen van de riolering en het opnieuw inrichten van een aantal straten in de wijk.

De rooiwerkzaamheden worden uitgevoerd door BTL. Nadat de bomen zijn gerooid worden de nog aanwezige stobben verwijderd. De ontstane gaten worden daarna voorzien van tijdelijke bestrating. Het verwijderen van bomen is nodig om de werkzaamheden aan de riolering te kunnen uitvoeren. In totaal worden er 91 bomen verwijderd. Nadat de herinrichting heeft plaatsgevonden worden er 165 bomen terug geplant.

Het is overigens nog een heel karwei om de bomen te rooien. Er moest zelfs een hijskraan aan te pas komen om de dikke takken te stabiliseren alvorens ze afgezaagd konden worden. Sommige taken waren net zo dik als een volgroeide boomstam. Met de hijskraan werden de afgezaagde takken veilig naar de grond gehesen waarna ze verder kleiner gemaakt en versnipperd werden.