De Fractie Goubet-Duijsters en de Weerter afdeling van D66 gaan binnenkort op in een nieuwe lokale politieke partij. Dat hebben beide achterbannen eind augustus besloten.

D66 is sinds 2002 vertegenwoordigd in de gemeenteraad van Weert. De fractie Goubet-Duijsters ontstond een jaar geleden toen de twee fractieleden en de wethouder van de SP uit die partij stapten.

Begin dit jaar is gezamenlijk het initiatief genomen om te bekijken of er een samenwerking mogelijk is. De overeenkomsten tussen de standpunten bleken dusdanig groot dat besloten is om samen te gaan. De wens bestaat ook om andere progressieve partijen of geïnteresseerden hierbij te betrekken, iedereen is welkom om zich aan te sluiten.

Binnenkort zullen beide achterbannen voor het eerst bij elkaar komen om te bespreken hoe de samenwerking vorm zal krijgen. Andere belangstellenden kunnen zich melden bij de fractievoorzitters van de Fractie Goubet-Duijsters en D66. Er is dus nog geen, naam programma, enzovoorts. Men wil hier rustig de tijd voor nemen maar verwacht in ieder geval voor het einde van het jaar dit in grote lijnen klaar te hebben.